Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte i starten av april stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond. Fredag startet debatten på Stortinget.

Stortingsmeldingen innebærer blant annet et nytt forslag til styringen av oljefondet, hvor ansvaret for ansvarlige investeringer overføres fra Etikkrådet til Norges Bank.

Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Strategirådet - et utvalg som er oppnevnt av Finansdepartementet. Jensen har likevel fått mye kritikk for sitt ønske om å legge ned Etikkrådet.

Under høringen i Stortingets finanskomité fredag holdt både sentralbanksjef Øystein Olsen og direktør Yngve Slyngstad i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) innlegg.

Deres manus, som er publisert på Norges Banks hjemmeside, viser at begge brukte noe av sin taletid til å støtte Jensens forslag.

- Konsistens og forutsigbarhet

Sentralbanksjef Øystein Olsen viser til at det er politiske myndigheter som fastlegger kriteriene for utelukkelse av enkeltselskaper fra fondet.

- Regjeringen foreslår nå at selve vedtaket om utelukkelse skal delegeres til Norges Bank. En samling av virkemidlene kan gjøre eierskapsarbeidet mer slagkraftig, sier han.

-  Det blir lettere for selskapene å forholde seg til en enkelt representant for fondet, og det kan bidra til konsistens og forutsigbarhet i arbeidet, sier Olsen

Han legger til at sentralbanken er «godt forberedt på å få et utvidet ansvar innenfor klart definerte rammer».

- Norges Bank må samtidig ha tilstrekkelig grad av frihet til å organisere og gjennomføre forvaltningsoppdraget på en hensiktsmessig måte, sier han.

Vil styrke arbeidet

Oljefondsjef Yngve Slyngstad mener også forslaget kan gjøre eierskapsarbeidet «mer slagkraftig».

- Vi vil øke vår rapportering, styrke vår kompetanse og forbedre vårt arbeid innenfor området ansvarlige investeringer i årene som kommer, understreker han samtidig fredag.

Under høringen gjentok finansminister Jensen at målet med tiltakene er å styrke fondets ansvarlighetspraksis. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.