Oljefondet får ikke lov av Finansdepartementet å investere i selskaper som ikke er børsnotert eller er på vei mot børs. Yngve Slyngstad snakket i DN 6. november om å «utvide de eksisterende aktivaklassene», det vil si investere i selskaper lenge før de kommer på børs.