I 2012 valgte Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet, å investere 1,8 milliarder kroner i Delta Topco. Dette selskapet eier rettighetene til bilsporten Formel 1.

Investeringen har vært kontroversiell. Delta Topco er det første ikke-børsnoterte selskapet oljefondet har kjøpt eierandeler i.

Hensikten var å komme tidlig på banen, allerede før en en planlagt børsnotering.

Så langt har det imidlertid bare blitt med planene. Børsnoteringen ble skrinlagt bare ni dager etter at Oljefondet kjøpte aksjene.

Ved inngangen til 2014 ble det anslått at verdien av investeringen hadde falt med 200 millioner kroner, til 1,6 milliarder kroner, ifølge Oljefondets egne beholdningslister.

Nå kan fondet trolig se frem til å få ut penger fra investeringen.

Lånefinansiert utbytte

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Formel 1-selskapet nå betale ut 1 milliard dollar i utbytte. Det vil si godt over seks milliarder kroner. For Oljefondet, som eier 4,2 prosent av Delta Topco, vil det tilsvare et utbytte på 260 millioner kroner.

- Vi kan ikke bekrefte dette da vi ikke kommenterer enkeltselskaper i porteføljen vår, sier kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt i Oljefondet.

Kontroversiell investering

I tillegg til at den planlagte børsnoteringen lar vente på seg, har oljefondet måttet tåle kritikk for flere andre forhold rundt investeringen.

DN avslørte tidligere i år at Delta Topco er organisert gjennom skatteparadiser, og Oljefondet har gitt lån som bidrar til å minimere skattebyrden for Formel 1 i Storbritannia, der virksomheten i realiteten foregår.

Og da Oljefondet kjøpte seg inn i selskapet var toppsjefen, Bernie Ecclestone, allerede tiltalt for korrupsjon i hundremillionersklassen.

Kilder nær selskapet har ifølge Reuters bekreftet at gigantutbyttet skal finansieres gjennom at Delta Topco øker sin gjeld fra dagens 2,8 milliarder dollar til 3,8 milliarder.

Det er Bank of America Merrill Lynch som skal bistå selskapet med finansieringen.

–Spesiell sak

Oljefondet har tidligere fått kritikk fra Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med driften av fondet. En forutsetning for at Oljefondet kunne investere i Delta Topco var at selskapet skulle børsnoteres sommerne 2012. Det har ennå ikke skjedd.

Oljefondet kan investere i unoterte selskaper hvis styret har uttrykt en intensjon om å søke notering «på regulert og anerkjent markedsplass», heter det

- Formel 1 er blitt en litt spesiell sak. Hovedstyret har vært klart hele tiden, og vi har nøyaktig det samme bildet nå etter å ha drøftet saken i etterkant av oppslag – investeringen er fullt ut innenfor mandat, sa sentralbanksjef Øystein Olsen til DN i slutten av april.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.