Grønn spekulasjon

Oljefondet og fornybar energi er en mindre perfekt match enn mange skal ha det til.

Publisert: Oppdatert:

En viktig risikofaktor er ifølge akademikerne den raske teknologiutviklingen som fører til at produksjonsteknologi og realkapital fort kan bli utdatert. Investorer som var tidlig inne i sol, vet litt om det.
En viktig risikofaktor er ifølge akademikerne den raske teknologiutviklingen som fører til at produksjonsteknologi og realkapital fort kan bli utdatert. Investorer som var tidlig inne i sol, vet litt om det. (Foto: Gunnar Blöndal)