I 2012 veddet oljefondssjef Yngve Slyngstad på at Formel 1-eierskapet Delta Topco skulle på børs, men noteringen ble aldri noe av. Det vakte oppsikt fordi fondet, formelt kalt Statens pensjonsfond utland, i dag ikke har lov til å være investert i selskaper utenfor børs.