Regjeringen vil, etter anbefaling fra en gruppe av norske og internasjonale eksperter, innføre et nytt kriterium for å utelukke «klimaverstinger» fra Statens pensjonsfond utland. Kriteriet gir en konsistent behandling av investeringene i alle de 9000 selskapene i fondets portefølje. Vi følger samtidig anbefalingen om at det ikke er grunnlag for generell utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper.

Eierskapsutøvelse og dialog skal fortsatt være det viktigste virkemiddelet for å håndtere klimaspørsmål i forvaltningen.