For første gang kommenterer sjef Øystein Olsen i Norges Bank en av Oljefondets mest omstridte investeringer. I 2012 satset Yngve Slyngstad i Oljefondet 1,8 milliarder kroner på Formel 1-eierskapet Delta Topco. Men børsnoteringen ble aldri noe av, slik fondets forutsetning var.