Klimaforskeren ved London School of Economics og sjef­økonom for FN-prosjektet New Climate Economy, Dimitri Zenghelis, mener Oljefondets forvaltere tar stor risiko med nordmenns pensjonsmidler når pengene i så stor grad er avhengig av utviklingen i verdien av fossile energikilder som kull, olje og gass.

– Hvis vi skal ha noen som helst sjanse for å nå togradersmålet, vil en mengde av de eiendelene de norske pensjonene er avhengige av bli mye mindre verd. Og det er ikke så lenge til. Det kan skje i løpet av de neste ti årene, sier Zenghelis.

Dominobrikken

Forrige uke var noen av verdens fremste klimaforskere samlet på Jevnaker i regi av Statkraft. Tema var blant annet næringslivets rolle på veien mot lavutslippssamfunnet.

Zenghelis peker på at «nesten alle» er enige om at noe bør gjøres for å minske verdens utslipp av CO2, men at ingen vil ta belastningen med å tråkke stien.

Klimaforskerne Dimitri Zenghelis (fra venstre) og Hans Joachim Schellnhuber mener Oljefondet kan være en veldig viktig brikke i arbeidet med å redusere verdens utslipp av CO2. Foto: Aleksander Nordahl
Klimaforskerne Dimitri Zenghelis (fra venstre) og Hans Joachim Schellnhuber mener Oljefondet kan være en veldig viktig brikke i arbeidet med å redusere verdens utslipp av CO2. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)
– Når Oljefondet fortsetter å investere i denne typen aktiva, tar det en posisjon der det sier at verden ikke kommer til å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Hvis det norske pensjonsfondet ikke tror at verden kommer til å klare omstillingen, sender det klare signaler, sier han.

– Og hvis de gjør det motsatte?

– Hvis Norge går inn tidlig, vil det sende signaler som kan velte den første dominobrikken. Fondet er en stor nok spiller til å kunne direkte påvirke prissetting og indirekte sende et signal til andre investorer. Dette er veien verden helt garantert kommer til å gå, spørsmålet er bare hvor fort det vil skje. På et eller annet tidspunkt vil fossile investeringer bli ubrukelige. Det er et veldig farlig veddemål å være med på, sier han.

Heia Norge

Onsdag kom nyheten om at KLP har besluttet å øke sine investeringer med en halv milliard kroner i fornybar energi, og trekke seg ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull. Om kort tid kommer rapporten fra utvalget som er satt ned for å se på konsekvensene av en lignende strategi for Oljefondet.

Hans Joachim Schellnhuber kalles togradersmålets far. Han betegner det norske oljefondprosjektet som interessant.

– Dersom overskuddet fra olje brukes til å bygge en ny verden, bedre verden så vil jeg si heia Norge, men om det reinvesteres i olje og gass, så mener jeg at dere er med på å ødelegge verden, sier Schellnhuber.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.