Første gang Oljefondet kjøpte aksjer i et selskap som ikke var børsnotert, var da fondet satset 1,8 milliarder kroner på Formel 1-eierselskapet Delta Topco i 2012.