Oljefondet og risikofrie aktiviteter

Når et fond mottar penger for å låne ut aksjer, er det ikke fordi det er risikofritt. Store beløp ble tapt slik under finanskrisen.

Publisert: Oppdatert:

Dersom Oljefondet skulle benyttet derivater i stedet for direkte eie av aksjer og obligasjoner, ville man fått en motpartsrisiko mot den som utsteder derivatene i tillegg til investeringsrisikoen.
Dersom Oljefondet skulle benyttet derivater i stedet for direkte eie av aksjer og obligasjoner, ville man fått en motpartsrisiko mot den som utsteder derivatene i tillegg til investeringsrisikoen. (Foto: Gunnar Blöndal)