Økonomiprofessor Steinar Holden mener Statens pensjonsfond Utland (SPU), eller oljefondet, bør selge seg ut av olje - og gassaksjer og heller erstatte disse med en balansert portefølje av andre aksjer.

Det skriver han sammen med kollega Michael Hoel, som var med i utvalget som ble nedsatt nettopp for å vurdere fondets investeringer i kull- og petroleum, i en kronikk i Dagens Næringsliv fredag.

Les hele kronikken: Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer

I utvalgets mandat står det at «Gruppen skal ikke gi råd om den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis eller andre deler av forvaltningsstrategien for SPU». Utvalget har derfor i liten grad drøftet om andre grunner enn klimahensyn taler for å utelukke olje- og gassaksjer fra fondet, påpeker økonomene.

"Etter vårt syn finnes det en slik grunn: at Oljefondets investeringer i olje- og gassaksjer innebærer økt risiko knyttet til den fremtidige avkastningen fra fondet", skriver professorene.

De mener at 40 prosent av den fremtidige avkastningen fra oljefondet forventes å komme fra fremtidige oljeinntekter, og at dette er en kraftig overeksponering i olje sammenlignet med en mer balansert portefølje.

Finansdepartementet finner likevel ikke tilstrekkelige tungveiende grunner til å utelukke en hel sektor fra fondets aksjeportefølje. Men en svakhet i argumentasjonen er at man konsentrerer seg om samvariasjonen mellom olje- og gassaksjer og oljeprisen, mener professorene.

"Det interessante spørsmålet er imidlertid samvariasjonen mellom avkastningen på olje- og gassaksjer og statens fremtidige oljeinntekter", skriver Holden og Hoel.

De mener det heller ikke er et argument for å investere i oljeaksjer at lønnsomheten i oljeselskapene er mer avhengig av den generelle utviklingen i aksjemarkedet, enn oljeprisen.

"Når oljeaksjer i betydelig grad følger det generelle aksjemarkedet i tillegg til oljeprisen, tyder dette på at den ekstra eksponering i olje gjennom oljeaksjer i liten grad kompenseres ved mindre risiko knyttet til aksjemarkedet generelt",

Kommunikasjonsdirektør Hilde Singsaas i Norges Bank ønsker ikke å kommentere kronikken fredag.

- Norges Bank vil gi sine vurderinger i forbindelse med Finansdepartementets høring om saken, sier hun til DN.

Les hele kronikken HER på DN Pluss (krever innlogging)

Les også: Tror renten blir kuttet nå
Statoil forlenger riggopplag
Hun blir ny Lundin-sjef
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.