Regjeringen la før påske frem den årlige meldingen om Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som det heter i offisielle dokumenter. Mandag var meldingen gjenstand for en åpen høring i Stortingets finanskomité. Skal man være helt presis handler meldingen også om Statens pensjonsfond Norge, mer kjent som Folketrygdfondet.

Politikerne konsentrerte seg mandag om den store pengebingen. Med tanke på at Folketrygdfondet nå forvalter 186 milliarder kroner og at Oljefondet ved årsskiftet passerte 6400 milliarder kroner, er det ikke så rart at Folketrygdfondet stort sett får sysle i fred med sitt.