I en pressemelding skriver Oljefondet at kritikken om feilinformasjon om kullinvesteringene er feil.

- Oljefondet informerte i åpen høring i Stortinget i januar om at fondets beholdning eksponert mot kull ved årsskiftet var mellom 2,6 milliarder og 116 milliarder kroner, avhengig av hvordan man definerer kullsektoren, skriver Norges Bank.

Kritikken kom frem i en rapport Framtiden i våre hender og Greenpeace har laget om investeringene i kullselskaper. Mens oljefondets mest brukte tall for investeringer i kullsektoren er 2,5 milliarder kroner, kommer rapportskriverne til 86 milliarder. Årsaken skriver de er at tallene fra Oljefondet inkluderer kun rene kullselskaper. Selskaper som har mer enn halvparten av inntektene fra andre kilder, kullkraftverk og selskaper som lager annet drivstoff fra kull, tas ikke med.

Komplisert

Et hovedpoeng for Norges Bank er at det er komplisert å avgrense hva som er investeringer i kull fordi mange selskaper i varierende grad er eksponert mot kullsektoren.

De skriver at Slyngstad i høringen på Stortinget la frem oversikter over fondets totale investeringer innen kullutvinning, generell gruvedrift og kraftproduksjon.

I pressemeldingen redegjøres det for at om lag 2,6 milliarder av fondets beholdning ved utgangen av 2013 var investert i selskaper som driver utelukkende med kullutvinning. Det ble tydeliggjort at flere av selskapene innen generell gruvedrift og kraftproduksjon i varierende grad også har eksponering mot kull. Som Slyngstad viste til i høringen, var fondets beholdning innen generell gruvedrift 36,6 milliarder, mens beholdningen i kraftproduksjon var 77,3 milliarder kroner ved årsskiftet.

Flertall

Det er flertall på Stortinget for at de rene kullprodusentene skal ut av fondet, men akkurat hvor grensen skal gå mellom dem som må ut og dem som får være med, er det vanskeligere å bli enige om.

Les også:

Mener Oljefondet spiller farlig  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.