Årets oljeinvesteringer på norsk sokkel vil bli på 189 milliarder kroner, viser investeringstellingen som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem torsdag.

Dette er omtrent uendret sammenlignet med anslaget fra desember ifjor (se tabell nederst).

Fjorårets investeringer var på rekordhøye 214,6 milliarder kroner, viser tellingen. Dette er litt lavere enn anslaget fra desember ifjor.

Nedgang på 15,5 prosent

Dersom vi sammenligner anslagene for 2014, som ble gitt i mars ifjor, med anslagene for 2015 som er gitt i denne tellingen i mars i år, er nedgangen i investeringene på 15,5 prosent.

Norges Bank har anslått at investeringene vil falle med rundt 15 prosent fra ifjor til i år.

«Selv om tellingen indikerer et klart fall i investeringene i 2015, så er investeringene som anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett», skriver SSB.

Plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for feltutbyggingen Johan Sverdrup ble levert til myndighetene for godkjenning tidligere i år. Dette prosjektet er nå med i investeringstellingen.

«At investeringsanslaget for 2015 likevel er uendret sammenlignet med forrige kvartals anslag har særlig sammenheng med lavere anslag innen investeringskategoriene felt i drift og leting», skriver SSB.

Mindre til leting og drift

Investeringene til leting og konseptstudier i 2015 anslås til 25,9 milliarder kroner mens de oppgitte investeringene for felt i drift i 2015 er på 72,2 milliarder kroner. Dette er henholdsvis 5,8 og 6,3 milliarder lavere enn oppgitt i forrige kvartal.

Oljeprisen falt markert utover høsten og vinteren. På det meste var oljeprisen ned rundt 60 prosent sammenlignet med nivået sommeren 2014.

«Nedgangen fra forrige kvartals anslag for disse investeringsområdene har trolig sammenheng med at felt- og lisensoperatører har revurdert sine investeringsplaner i lys av den betydelige nedgangen i oljeprisen. For leting kommer nedgangen hovedsakelig innen undersøkelsesboring. Nedgangen for felt i drift kommer hovedsakelig innenfor kostnadsartene produksjonsboring og tjenester», skriver SSB.

Mer til feltutbygging

Investeringene til feltutbygging blir anslått til 67,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 10,2 milliarder mer enn forrige kvartals anslag.

«Oppgangen kommer i sin helhet innenfor kostnadsarten varer. Det nye anslaget for feltutbygging er 12,6 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2014, som ble gitt i første kvartal 2014», skriver SSB.

Anslaget for nedstengning og fjerning i 2015 er på 12,4 milliarder kroner. Dette er 0,7 milliarder mer enn i forrige kvartals anslag.

For landvirksomhet og rørtransport anslås investeringene i 2015 til å bli henholdsvis 5,4 og 5,3 milliarder kroner.

Rekordhøyt i 2014

Målt i løpende priser er investeringene for 2014 de høyeste som er registrert siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen.

De samlede investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass utgjorde 214,3 milliarder kroner. Dette er 2,4 milliarder kroner mer enn i 2013.

 

Les også:

- Hur stort blir fallet?  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.