Oljeselskapene varsler en voldsom nedgang i investeringene på sokkelen neste år. Blir det som selskapene selv ser for seg, skal det brukes 42 milliarder kroner mindre på utvikling av felt, veldikehold, feltutbygging og rørlegging. Det tilsvarer en nedgang på 13,9 prosent.

Men i dette tallet er ikke Norges største utbygging på lang tid med. Johan Sverdrup-feltet utenfor Stavanger skal levere første olje allerede i 2017, men det er ikke levert plan for utbygging og drift (PUD). Den er ventet før i januar. Først da er kostandsanagene offentlige og investeringene som skal til med i statistikkene.

Opp til 12 milliarder

Derfor gjør analytikerne sine egne anslag på utviklingen av Johan Sverdrup. De er ikke enige om hvor mange milliarder som skal legges til, men er enige om at investeringene vil settes igang neste år.

Analytikerne plusser på mellom 5 og 12 milliarder på SSBs anslag om oljeinvesteringer på 185,3 milliarder kroner.

I SSBs anslag er det oljeselskapenes innrapporterte egne investeringsplaner som summeres opp.

Nordea Markets kom onsdag med egne anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Etter at SSBs oljetelling var offentliggjort skrev Erik Bruce i en kommentar at de ikke ser grunn til å endre sine estimater basert på de små forskjellene som er mellom egne estimater og tallene fra SSB.

Mangler kostandsoverslag

Bruce skriver at de regner med et fall i oljeinvesteringene på 15 prosent, mens Norges Bank i sin pengepolitiske rapport opererer med 10 prosent. Forskjellen skyldes effekten de regner med fra Johan Sverdrup.

- Vi regner med investeringer på Johan Sverdup for 7 milliarder kroner i 2015, skriver Bruce i en epost til DN.

Han vet ikke hva Norges Bank ligger inne med, men mener de har anslått rundt 10 milliarder.

Carnegie ligger høyest av de meglerhusene DN har snakket med.

- Vi regner med 12 milliarder, sier John A. Olaisen.

Han vil ikke være med på at det er en åpenbar svakhet at prosjektet ikke er med i oljetellingen til SSB.

- På den ene siden så er det en svakhet. På den annen side så er det jo veldig vanlig at PUD-er blir forsinket. SSB har jo heller ikke kostnadsanslag for felt hvor det ikke er levert inn PUD, sier han.

- Solide tall

DNB skriver at de regner med at Svedrup vil dempe nedgangen i feltutbygging noe, men bare gi et lite bidrag til investeringene i 2015.

- Bidraget blir nok likevel lite i 2015, ettersom investeringsutgiftene i all hovedsak vil påløpe i de påfølgende årene, skriver meglerhuset.

DNB mener også at Norges Bank kan komme til å nedjustere sine anslag for oljeinvesteringene i 2015 basert på SSBs nye tall. Meglerhuset legger vekt på at augusttallene historisk er mye riktigere enn mai-tallene.

- Augustanslaget for påfølgende år har i gjennomsnitt for de siste 10 årene utgjort 95 prosent av realisert investeringsnivå, skriver de.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.