Torsdag publiserte Statistisk sentralbyrå oppdaterte anslag for oljeinvesteringene på norsk sokkel. Byrets investeringstelling er tidligere blitt omtalt som «et av Norges viktigste tall».

  • Oljeinvesteringene i år ventes å bli på 165,9 milliarder kroner, viser oppdaterte tall fra oljeselskapene. Økonomene ventet i gjennomsnitt at investeringstellingen ville vise investeringer på 163 millairder kroner i år, ifølge estimater TDN Finans har hentet inn.
  • Oljeinvesteringene til neste år ventes å bli 153,2 milliarder kroner. Dette er de første gang oljeselskapene kommer med anslag for neste års investeringer. Økonomene ventet i gjennomsnitt at investeringstellingen ville vise investeringer på 153 millairder kroner neste år, ifølge estimater TDN Finans har hentet inn.

Les DNs spesial om oljekrisen her! (DN+)

Ifjor endte investeringene på 189,6 milliarder kroner, som var en nedgang på 11,5 prosent fra rekordåret 2014. Det kraftige fallet i oljeprisen de siste årene og økt innsats rundt kostnadseffektivisering har bidratt til nedgangen i investeringene.

Årets anslag på 165,9 milliarder kroner er noe lavere enn i forrige telling fra februar i år. Nedgangen sammenlignet med 2015 skyldes lavere nivå innenfor alle investeringsområder, men den er klart størst innen kategoriene felt i drift og leting, opplyser SSB i en melding torsdag.

Helt siden andre kvartal ifjor, da første anslag ble gitt, har oljeselskapene redusert anslaget for årets investeringer. Opprinnelig varslet selskapene investeringer på 188,4 milliarder kroner i år, mens de altså nå har redusert anslaget til 165,9 milliarder kroner. Nesten hele denne nedgangen har kommet innen letevirksomheten.

Det er imidlertid svært sjeldent at anslagene blir såpass kraftig redusert og SSB mener det kan skyldes den kraftige oljeprisnedgangen gjennom fjoråret.

Det er derfor grunn til å tro at anslaget for neste års investeringer på 153,2 milliarder kroner ikke blir gjenstand for like store reduksjoner de neste kvartalene, argumenterer SSB.

«Det er grunn til å tro at anslagsutviklingen for 2017 blir mer lik et normalår enn anslagsutviklingen for 2016 så langt», skriver SSB i meldingen.

Anslagene for 2017 viser også nedgang i alle investeringskategorier, men er størst innen leting, feltutbygging og felt i drift, opplyser SSB.

Følg markedene med DN Investor

Les også:

Seadrill slo forventningene  

Asia i dag: Alibaba under etterforskning

Disney stanser seddelpressen

Se DNtv:

Hør nyeste utgave av DN-podkasten «Finansredaksjonen»

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.