Det fremgår ifølge en pressemelding en omfattende analyse av virkningen av kostnadsreduksjoner i oppstrømsektoren av den globale olje- og gassnæringen.

Wood Mackenzie har funnet at mens operatører søker gjennomsnittlige kostnadskutt på 20-30 prosent i nye prosjekter, vil innsparinger ved å presse underleverandører kun utgjøre gjennomsnittlig 10-15 prosent.

For å sikre at prosjekter er økonomisk gjennomførbare, vil operatører ifølge analysen matte rette oppmerksomheten mot prosjektoptimalisering og iverksettelse av smartere måter å samarbeide med servicesektoren på.

Anslaget på ulønnsomme prosjekter for 1.500 milliarder dollar, omfatter både nye, ikke-investeringsbesluttede konvensjonelle prosjekter og ukonvensjonelle nord-amerikanske prosjekter, fremgår det av meldingen.

- I en situasjon hvor oppstrømsektoren forholder seg til den lave oljeprisen, er investeringene redusert med 220 milliarder dollar i 2015 og 2016, sammenlignet med våre prognoser fra før sammenbruddet i oljeprisene, sier James Webb, analysesjef for oppstrømsektoren i Wood Mackenzie.

Han fremholder at totalt 46 prosjekter er blitt utsatt som følge av prisfallet, i tillegg til at landbasert aktivitet i Nord-Amerika er redusert.

- Disse investeringene er meget utsatte, sier Webb om prosjektene for 1,5 billioner dollar som ligger innfor Wood Mackenzies anslag.

Store virkninger

Obo Idornigie, som er analytiker for oppstrømsektoren i Wood Mackenzie, sier at virkningene av en slik svekkelse av investeringer vil være meget store for servicesektoren i olje- og gassnæringen.

- Denne har et omfang som gjør at sektoren med enkelhet kan håndtere 40-50 nye prosjekter på verdensmarkedet hvert år. Vi venter at kun seks nye prosjekter vil bli igangsatt i 2015, og om lag ti i 2016, sier Idornigie.

Webb sier at det sannsynligvis vil være nødvendig med en forlenget periode med lave oljepriser for at det skal skje grunnleggende, strukturelle endringer i kostnadsnivået i næringen.

- Dette er usannsynlig. Etter vårt syn vil oljeprisene begynne å stige fra 2017, og det er betydelig risiko for at presset da vender tilbake på kostnadssiden, sier analysesjefen.

Sterkere samarbeid mellom operatører og serviceselskaper vil være nøkkelen for å drive gjennom effektiv praksis.

- Vinnerne vil sannsynligvis være operatører med en sterk pipeline av prosjekter som er nær iverksettelse, og som er i stand til å nyte godt av de reduserte kostnadene i 2015/16, sier James Webb.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.