– Nordmenn flest vil ikke merke noe, så lenge ikke oljeprisen blir så lav at oljeinvesteringene begynner å falle for alvor, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Ifølge sjeføkonomen blir vi som privatpersoner påvirket av oljefallet gjennom effekten det har på norsk økonomi. Likevel tror han ikke effekten vil gi noe betydelig utslag.

Investeringsfall på ti prosent

Forrige uke la bransjeorganisasjonen Olje og gass frem prognoser som viste et ventet investeringsfall i oljesektoren på ti prosent til neste år. Videre vil nivået stabilisere seg fra 2016 til 2019.

– Hvis det er riktig vil nok nordmenn flest merke mindre av oljefallet. De som vil merke det er de fire-fem tusen som nå har blitt overflødige i oljerelaterte næringer. Samtidig vil ringvirkningene for resten av økonomien bli så små at det er mulig for dem å få jobb. Den samlede arbeidsledigheten vil øke lite, og dermed blir lønnsveksten og rentenivået den samme, og boligprisene vil utvikle seg likedan, sier Jullum.

Svekket kronekurs

Jullum peker på at kronen er blitt svekket grunnet oljefallet, men at dette nødvendigvis ikke er negativt for norsk økonomi.

– Det viser jo hvor viktig det er å ha en egen valutakurs for en liten åpen råvarebasert økonomi. Det er det vi kaller en automatisk stabilisator. En svakere kronekurs betyr at utsiktene for resten av eksportnæringen i Norge blir bedre. Det betyr bedre inntjening målt i norske kroner for de bedriftene som opererer i utlandet, sier han.

De siste årene har det vært diskusjoner rundt at vi har blitt for oljeavhengige i Norge, og at oljenæringen utkonkurrerer de tradisjonelle eksportnæringene.

– Det er egentlig litt pussig. Nå blir det lavere vekst i oljeinvesteringene. Det gjør at det blir lavere fart i den delen av økonomien, som betyr at det blir litt ledige ressurser, slik at det er mulig å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Samtidig svekker kronen seg, og det er gunstig for den tradisjonelle eksportindustrien, sier Jullum.

Ifølge ham begynner det å se ut til at kronekursen har svekket seg nok i forhold til fallet i oljeprisen.

Avslappet

Dersom oljeprisen blir liggende på 80 dollar og investeringene blir kuttet med ti prosent, vil ikke konsekvensen bli spesielt stor, mener Jullum.

– Da vil ledigheten øke bitte lite grann, som vil kompenseres av en svakere valutakurs. Boligpriser for eksempel vil holde seg noenlunde som de er i dag. Egentlig sitter vi og er ganske avslappet fortsatt, vi tror ikke på de store skrekkscenarioene her, ikke på to-tre års sikt, understreker han.

Dyrere import

Heller ikke seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror oljefallet vil få spesielt stor betydning for norske husholdningers økonomi.

– Oljeprisfallet har ikke veldig stor direkte betydning for deg og meg, sier Aamdal.

Han peker likevel på at den svake kronekursen gir oss dyrere importpriser.

– Oljeprisfallet vil berøre mer over tid. Hvis du skal reise over til Sverige for å handle vil du berøres av at kursen har falt brått. Men for de som handler innenlands og berøres av økte importpriser, kommer utslaget mer gradvis, sier Aamdal.

Lavere aktivitet i oljesektoren kan ifølge DNB-økonomen ha en betydning for enkeltpersoner, men det er i liten grad.

– Lavere aktivitet i oljeselskapene gir også lavere aktivitet i økonomien. Det kan gjør at arbeidsledigheten stiger litte grann, og at lønnsveksten går litt ned. Det er forhold gjennom makroøkonomien som påvirker husholdningene, men for enkeltpersoner vil det gi relativt små utslag, sier seniorøkonomen.

Les også:

- Vi trenger mer stabile oljepriser

Derfor kutter ikke flyselskapene drivstofftillegget

Servicegiganter krangler om fusjon  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.