Markedet for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester i Nordsjøen har kollapset totalt. Tidligere i år måtte det familieeide ingeniørfirmaet Reinertsen sende 400 av 2800 ansatte på dør. Nå inviterer familien halvparten av de gjenværende ansatte til å skyte inn ny egenkapital i bedriften.

– Det er klart det er tøffe tider, det er ikke til å legge skjul på. Men det er ikke kritisk. Det er ikke slik at vi er nødt til å ha hjelp. Men styrking av egenkapitalen i selskapet er kjærkomment, sier administrerende direktør Torkild Reinertsen.

Det var hans far Arne som startet bedriften i 1946. I tre generasjoner har familien klart å holde den stolte Trondheim-bedriften på egne hender. Helt til nå.

55 prosent fall

Nedturen han står overfor er nesten uten sidestykke i norsk industri. Reinertsen oppgir at markedet for vedlikehold- og modifikasjonstjenester er falt med 55 prosent på et halvår for de tre store aktørene, Reinertsen, Aker og Aibel. Det meste av nedturen knyttet til rammeavtaler med Statoil, selskapet som opererer det store flertallet av de rundt 80 plattformene på norsk sokkel. Nå håper og tror Torkild Reinertsen at de 1200 inviterte ansatte i engineering-biten av selskapet stiller opp med kapital og tar rundt 20 prosent eierskap i bedriften.

– Jeg tror ikke beløpet kommer til å passere et tresifret antall millioner, men noen titalls millioner blir det nok. Det vil være greit å styrke egenkapitalen, men hovedhensikten er å utløse ekstra energi blant de ansatte.

Både antall millioner og verdsettelsen av selskapet skal nå fastsettes i en videre prosess. Reinertsen velger å se positivt på utvidet eierskap. Han mener de ansatte i de fleste ingeniørbedrifter i dag er medeiere i sitt eget selskap, og at det er bra for deres motivasjon.

– Det er ikke noe vi er presset til av banker eller andre. Dette er ikke et initiativ fra utsiden. Dette er våre venner. Det er dem vi jobber med hver dag. Det er problemfritt å få de ansatte inn som eiere.

Er glad for tilbudet

Hovedtillitsvalgt Kåre Walseng i fagforeningen Nito i Reinertsen ser positivt på tilbudet.

– Det har vært kraftige nedbemanninger. Folk som er blitt permittert, blir nå sagt opp. Markedet har sviktet oss. Jeg synes det er veldig positivt at vi kan bli medeiere, og det har jeg inntrykk av at de andre ansatte også synes, sier Walseng.

Også han benekter at det er snakk om en kronerulling for å redde bedriften, som hadde 313 millioner kroner i bokført egenkapital i siste fremlagte årsregnskap, ved utgangen av 2013.

Det året hadde konsernet 63 millioner kroner i resultat før skatt. Det blir dystrere tall nå. Walseng har troen likevel.

– Jeg har meldt min interesse for aksjer, sier Walseng.

Han er sikker på at investeringen vil gi avkastning i form av utbytte når de gode tidene kommer tilbake.

– Markedet vil ta seg opp igjen. Den bransjen vi jobber i, har alltid svingt med oljeprisen. Men det er over 70 plattformer i Nordsjøen som skal ha vedlikehold. Behovet blir ikke mindre med tiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.