Det franske oljeserviceselskapet varsler dårligere resultater, og nedbemanner med 6.000, skriver selskapet i en melding mandag kveld.

Technip opplyser at i påvente av et enda mer utfordrende marked innen olje & gass, vil selskapet akselerere sine kostnadsreduksjoner og effektiviseringsinnsats over hele verden gjennom en restruktureringsplan som svar på nedgangen i olje- og gassmarkedet.

Technip har mål om samlede besparelser på rundt 830 millioner euro (7,4 milliarder kroner), hvorav 700 millioner euro vil bli levert i 2016 og resten i 2017.

Technip venter engangskostnader på rundt 650 millioner euro for å dekke de ulike aspektene av restruktureringsplanen, som vil involvere en samlet nedbemanning på rundt 6.000 personer og en ytterligere optimalisering av selskapets eiendelsbase.

Videre venter selskapet at resultatet fra den underliggende driften fra tilbakevendende aktiviteter i onshore/offshore-virksomheten vil bedres i andre halvår av 2015, noe som er i samsvar med tidligere målsetninger.

Subsea-virksomheten utvikler seg bra og utsiktene for helårets driftsresultat fra tilbakevendende aktiviteter bekreftes, opplyser Technip i pressmeldingen.

Nye prosjekter utsettes

I pressmeldingen viser Technip til at som nevnt i første kvartal av 2015, har det kraftige fallet i oljeprisen hatt en betydelig innvirkning på kundenes atferd, hvor nye prosjekter fortsetter å bli utsatt ettersom kundene vurdere sine investeringsprioriteringer i et varig endret oljeprismiljø.

Selskapet viser til at noen ganger virker det å være irrasjonell atferd i budgivning på noen av prosjektene som blir sanksjonert, forhandlingene har vært langvarige for kontraktendringer og variasjoner, særlig for onshore/offshore-prosjekter, hvor noen diskusjoner nå til og med er stanset og vil løses gjennom en rettslig prosess.

«Vi konkluderer med at disse trendene ikke er bedret og, i noen tilfeller, faktisk har forverret seg i løpet av de seneste to månedene», heter det.

Dette gjør at Technip har besluttet å gjennomføre restruktureringsplanen mens selskapet samtidig fastholdets dets strategiske retning.

En vesentlig del av restruktureringsplanen dekker onshore/offshore-segmentet og adresserer virksomhetens nylige utførelses, som ikke har vært tilfredsstillende, opplyser Technip, som viser til at engangskostnadene inkluderer alle direkte og indirekte konsekvenser av restruktureringsplanen.

Salg og nedleggelser

Innen onshore/offshore består restruktureringsplanen av reduksjon, blant annet gjennom salg eller nedleggelse, av Technips tilstedeværelse i noen markeder hvor lønnsom virksomhet er usannsynlig på mellomlang sikt, inklusive utvalgte land i Europa, Asia og Latin-Amerika, inkludert Brasil.

Det vises videre til at selskapet har satt til side passende mengder med prosjekter, hvor det er en tvist med klienter knyttet til endringer og variasjoner.

Technip forventer at det vil ta tid å løse disse forholdene, inkludert for eksempel to raffineriprosjekter i Brasil og Algerie. I meldingen bekrefter Technip at selskapets engasjement nå er avsluttet i Algerie- prosjektet.

Videre opplyses det at parallelt med dette vil Technip styrke satsingen i viktige geografiske og teknologiområder, hvor selskapet for eksempel har «first mover advantage», som innen FLNG.

Kostnadskutt også i Nordsjøen

Som et resultat av handlingene ovenfor, forventer Technip at onshore/offshore-virksomheten vil være betydelig mer lønnsomt i andre halvår, sammenlignet med første halvår 2015, med et justert underliggende driftsresultat fra tilbakevendende aktivtiter på 140-160 millioner euro.

Innen subsea-virksomheten opplyser Technip at driftsutførelsen fortsetter å være solid, og selskapet bekrefter en bedre utvikling i segmentet hittil i 2015 sammenlignet med opprinnelige forventeringer.

Innen subsea-virksomheten vil Technip gjennomføre kostnadsreduksjoner i de markedene hvor tildelinger av nye prosjekt er under press, som for eksempel i Nordsjøen, opplyses det.

Videre vil Technip ytterligere redusere selskapets flåte. Den opprinnelige planen var å redusere flåten med to skip i år, men nå har Technip til hensikt å ta ut ytterligere to skip, ett heleid og et leaset, noe som vil redusere flåten til 23 skip fra 36 ved utgangen av 2013.

Konsernsjef Thierry Pilenko i Technip sier i en kommentar at nedgangen i olje- og gassindustrien er forlenget og hard, og at selskapet derfor har besluttet å fremskynde sine kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Riggselskap varsler «betydelig» bemanningskutt
 

Oljeselskap kutter halvparten av de ansatte  - Nedturen er i ferd med å ta av