Et vedvarende svakt offshoremarked struper inntjeningen i offshorerederiet Siem Offshore, som ikke vil være i stand til å betjene gjeldsforpliktelsene med dagens lave ratenivå uten å fylle kassen, ifølge en melding torsdag.

"På grunn av de betydelige endringene i oljenæringen som følge av oljeprisfallet og den økte tilgangen på offshorefartøy, har ratene for støttefartøy falt betydelig over de siste månedene. Selskapets styre mener at den pressede situasjonen trolig vil fortsette i noen år", heter det.

Styret i Siem Offshore foreslår for en ekstraordinær generalforsamling at selskapet gjennomfører en garantert tegningsrettemisjon på 100 millioner dollar til tegningskurs på 1,80 kroner. Selskapet ønsker også å utvide en eksisterende kredittfasilitet.

Gitt nåværende rater og utnyttelsesgrad vil ikke selskapet generere nok kontanter fra driften til å betale alle planlagte avdrag på selskapets gjeld uten tilførsel av ny kapital.

Gjeldsgraden anses med det for å være for høy og selskapet vil derfor gjennomføre den rettede emisjonen.

Planen inneholder også en forlengelse av selskapets kredittfasilitet på 2,5 milliarder kroner for seks ankerhandteringsfartøy, som utløper i november i år, samt lettelser i «visse lånebetingelser» fra selskapets banker for de neste årene.

«Finansieringsplanen vil tillate selskapet å betjene renter og avdrag på gjelden i samsvar med de opprinnelige nedbetalingstidsplaner og dermed fortsette å redusere selskapets gjeldsgrad», heter det.

Selskapets største aksjonær, Siem Europe Sarl, har indikert at de ønsker å garanterte for hele tegningsrettsemisjonen mot en garantikommisjon på en prosent.

Selskapet planlegger å engasjere DNB og Swedbank som tilretteleggere, mens Wiersholm er juridisk rådgiver.

Offshorenestor og investor Kristian Siem er hovedaksjonær og styremedlem i Siem Offshore, og styreleder og hovedaksjonær i undervannsentreprenør Subsea 7. Han uttalte til TDN Finans nylig at han ventet fire tøffe år.

-  Ingen kan si eksakt hvor lenge nedgangstidene vil vare, men vi tror at det vil være mulig å få rater som er regningssvarende innen tre til fire år, det vil si en rate som betaler renter og et rimelig bidrag til avdrag, både for Subsea 7 og Siem Offshore. Ratene er i dag ned mot driftskostnader i markedet, sa han til TDN Finans .

Les også: - Visste ikke hvor priviligerte foreldrene mine var før jeg ble voksen
Siem spår fire tøffe år

Se DNtv: - Vi har ikke nådd bunnen ennå
 

- Vi har ikke nådd bunnen ennå
Ingen lyspunkter i sikte før 2018, spår sjefen for Norsk Industri.
01:54
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.