Archer, oljeserviceselskapet der milliardær John Fredriksen er den dominerende eieren, er kommet frem til en prinsippavtale med kreditorene om en restrukturering av gjelden.

Den inkluderer minst 100 millioner dollar i ny egenkapital, altså over én milliard kroner, heter det i en børsmelding etter handelsslutt mandag. Fredriksen har selv tegnet seg for en fjerdedel av den rettede emisjonen, og øker dermed eierskapet i selskapet som har vært i gruppen i mange år.

80 prosent rabatt

Den rettede emisjonen gjøres til én krone per aksje, og det tilsvarer 80 prosent rabatt fra sluttkursen mandag på rundt fem kroner.

De andre elementene i avtalen er en ny kredittfasilitet på 260 millioner dollar og et nytt obligasjonslån på 200 millioner dollar. Det utestående konvertible obligasjonslånet vil bli omgjort til aksjer. Begge de nye lånene vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, mens obligasjonslånet også er garantert av Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding.

Når alt er gjennomført, vil selskapet redusere netto rentebærende gjeld fra omtrent 550 millioner dollar til 413 millioner. Forfallene er også skjøvet betydelig ut i tid, til 2027.

– Kjempepositive til sektoren

Det har vært klart i lengre tid at selskapet ville trenge refinansiering, med hoveddelen av gjelden som kom til forfall senere i år. Det er ikke første redningsplanen som må gjennomføres innenfor oljeservice i Fredriksen-imperiet, der blant annet riggselskapet Seadrill kom ut av sin andre runde med konkursbeskyttelse så sent som i fjor.

Men Fredriksen, som har mistet kontrollen i Seadrill, har også gjort nye veddemål i sektoren, som i riggkonkurrenten Valaris. Sammen med andre investorer kjøpte han også i fjor et av Seadrills datterselskaper, Paratus, som er største eier i Archer med nesten 16 prosent.

– Det har vært mye opp og ned, blant annet i forhold til Seadrill og alt som har skjedd der. Men vi er kjempepositive til sektoren og syns dette er en perfekt mulighet i syklusen til å reinvestere i Archer, og ser frem til veksten som kommer fremover, sier investeringsdirektør Jan Erik Klepsland i Seatankers, Fredriksens management-selskap, til DN mandag ettermiddag.

Hemen har tegnet seg for 25 millioner dollar, eller 260 millioner kroner, i den rettede emisjonen som nå kommer i Archer. Hemen eier per i dag snaue 13 prosent av aksjene direkte, og ligger an til å komme opp i omtrent 20 prosent etter emisjonen. I tillegg eier altså Hemen en snau tredjedel av aksjene i Paratus når det oppkjøpet fullføres, og Paratus skal også tegne seg for sin proporsjonale andel av de nye aksjene i Archer. Paratus kommer også til å øke sin eierandel, gjennom konvertering av det eksisterende obligasjonslånet, sier Klepsland.

Emisjonen, som rettes mot eksisterende og nye aksjonærer, skal gjøres til kurs én krone per aksjen – altså en betydelig rabatt til sluttkursen på fem kroner mandag.

Renten i det nye banklånet, der DNB, SEB og Sparebank 1 SR-Bank deltar, vil være på referanserente pluss en viss margin, som for tiden totalt utgjør mellom 7,5 og ti prosent omtrent. Obligasjonslånet ligger noe over, men inkluderer også «payment in kind,» som er betaling i andre midler enn kontanter.

Refinansieringen er ventet å være gjennomført innen 30. april.

– Det har vært en ganske lang prosess, sier Archer-sjef Dag Skindlo.

– Vi tror det er god løsning for alle parter, både gamle og de som kommer med, og at vi nå kan fokusere på å ta en fordel av det gode markedet som tross alt er for være tjenester, og fortsette veksten og skape verdi for alle. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.