Norges Bank mener gjeldsbetjeningsevnen er nokså lav i segmentene boring og supply og at svakt marked kan bidra til ytterligere svekkelse.

Det fremgår av Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/15, fremlagt torsdag, skriver TDN Finans.

Det kan medføre mislighold og økte tap i banksektoren, men bankene kan trolig tåle nokså høye tap på utlån til oljerelaterte foretak, dersom de avgrenses til næringen, konkluderes det.

Norges bank skriver at gjeldsbetjeningsevnen er nokså lav i segmentene boring og supply. I seismikk og feltutvikling/drift er gjeldsbetjeningsevnen høyere, men har avtatt de siste kvartalene.

Les også: Norges Bank varsler investeringskutt på norsk sokkel

Risikoen har økt betydelig

Lav ordretilgang, fallende dagrater og økende antall fartøy i opplag kan bidra til at gjeldsbetjeningsevnen svekkes for boring og supply også fremover.

Det vises videre til at flere av de børsnoterte foretakene innen oljeleverandørnæringen har en betydelig andel obligasjonsfinansiering, skriver TDN Finans.

«Risikopåslaget på ny obligasjonsfinansiering har økt betydelig for oljerelaterte foretak med lav kredittvurdering. De høye risikopåslagene skaper utfordringer for foretak som må refinansiere sin gjeld», heter det.

  Bankene kan trolig tåle nokså høye tap

De svake markedsutsiktene og vanskelige finansieringsvilkår kan igjen føre til at flere selskaper etter hvert får problemer med å betjene gjelden. Det kan føre til mislighold og økte tap i banksektoren, skriver sentralbanken.

Ifølge Finanstilsynet utgjør imidlertid norske bankers samlede eksponeringer mot oljenæringen og oljerelaterte foretak en begrenset del av bankenes samlede utlån

«Syv av de største norske bankene har eksponeringer mot oljenæringen og oljerelaterte foretak på mellom 5 og 25 prosent av den enkelte banks totale bedriftsmarkedsportefølje. Norske banker har gode resultater og har økt sin kapitaldekning de siste årene. Bankene kan trolig tåle nokså høye tap på utlån til oljerelaterte foretak, dersom tapene avgrenses til denne næringen», heter det.

  80 prosent i boring og supply

Utvalget som er analysert består av 27 oljeleverandører notert på Oslo Børs. Utvalget omfatter både norske og utenlandske foretak.

Selskapene i utvalget hadde samlet rentebærende gjeld på om lag 280 milliarder kroner i tredje kvartal i år.

Om lag 80 prosent av samlet rentebærende gjeld i utvalget er i segmentene boring og supply.

Les også: - Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Les også:

Asia i dag: Drukner i kontanter

Fikk ikke én eneste krone

- En historisk dag

Se DNtv: Slik blir du klar for vinterløping

Slik blir du klar for vinterløping
- Ingen grunn til å droppe utetreningen når vinteren kommer.
01:46
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.