Etter et halvt århundre med datamaskiner er plutselig digitalisering blitt det store moteordet i alt fra oljebransjen til helsesektoren. Nå vil DNV GL ta skrittet videre, og oppretter en egen digitaliseringsdivisjon under ledelse av Elisabeth Tørstad, som kommer fra olje- og gassdivisjonen. Toppsjef Remi Eriksen mener det er tre grunner til at digitalisering er blitt så hett akkurat nå.

– Datalagring er blitt billig, prosessering er blitt billig, og det man kaller «connectivity» eller bredbåndtilknytning er blitt billig, sier han.

Det åpner helt nye muligheter for bruk av maskinlæring og såkalt kunstig intelligens innenfor en rekke bransjer, mener selskapet. Også Eriksen medgir at det kan bety at mange arbeidsplasser kan forsvinne i samfunnet:

– Hvis jobber kan gjøres sikrere eller mer kostnadseffektivt ved digitalisering, er argumentet for det veldig klart.

Nøytral tredjepart

Det er over 150 år siden Det Norske Veritas, som selskapet tidligere het, startet med sertifisering og verifisering av skip. Det er denne nøytrale tredjepartsrollen selskapet nå forsøker å ta med seg over i en ny digital tidsalder. Inntil videre står energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet med rundt 13.000 ansatte globalt, men nye sektorer har fått en viktig rolle. Kvalitetssikring og risikohåndtering innen matvaresektoren, helse og luftfart er satsingsområder.

– Skal DNV GL ha en rolle fremover hvor mer og mer info blir gjort tilgjengelig digitalt, kan vi ikke bare basere oss på inspeksjoner og rapporter, sier Eriksen.

Han ser for seg at DNV GL skal få en stadig større rolle i å verifisere digitale data. Selskapet har allerede bygd en plattform for sikker deling av data, kalt «Veracity».

– Vi tilbyr tillit, en trygg plattform der kundene kan dele, kvalitetssikre og berike dataene sine, sier Eriksen.

Han mener den nye datarevolusjonen også vil gjøre ulike bransjer likere, fordi den digitale kompetansen blir stadig viktigere på toppen av den såkalte domenekunnskapen innenfor hver sektor.

Cybersikkerhet

Den nye digitalsjefen, Elisabeth Tørstad, mener DNV GL allerede har mye innhold å fylle den nye divisjonen med.

– Det jeg begynner med er en organisasjon som består av en stor, betydelig programvarevirksomhet, sier hun.

Dataplattformen «Veracity» og eksisterende kommersielle prosjekter er andre brikker i puslespillet. Fremover ser hun for seg et stadig voksende marked innenfor cybersikkerhet, og da gjerne mot offentlige kunder utenfor den tradisjonelle kundegruppen. Reorganiseringen internt, der de 1000 ansatte flyttes fra andre divisjoner, skal gjøre det lettere å nyttiggjøre DNV GLs ressurser og manne opp til enkeltsatsinger når det trengs. Det er likevel ikke uttrykk for at DNV GL vinker farvel til den gamle kjernevirksomheten energi.

– Mye av intensjonen er å vokse på digitalisering også innenfor vår gamle kjernevirksomhet. Om fordelingen om noen år blir 72–28 eller 68–32 mellom energi og øvrig virksomhet, er underordnet, sier Tørstad. (Vilkår)

Pen eller rar?
Lexus LC 500h er en bil det er litt vanskelig å forstå seg på. Men den er svært gjennomført.
02:26
Publisert: