En gruppe aksjonærer i det kriserammede supplyrederiet Dof har i flere måneder utfordret ledelsens arbeid med å sanere gjelden og redde selskapet, med et uttalt mål om å hindre at små eiere blir urettferdig behandlet og å få utsatt hele restruktureringen.

Nå har de nådd målsetningen om å skaffe seg en tredjedel av aksjene i selskapet, og sier de dermed kan blokkere en eventuell løsning som foreslås av selskapet. «Dof minoritetsgruppe,» som gruppen kaller seg, har nå 34 prosent av aksjene, skriver den i en børsmelding fredag.

– Ved denne passering innehar gruppen negativ kontroll, heter det i den korte meldingen.

Samlet sett er dermed gruppen større enn selskapets største aksjonær, Helge Møgsters Møgster Offshore med 31,6 prosent av aksjene.

Rederiet og datterselskapet Dof Subsea har i lengre tid vært i samtaler med kreditorer om å restrukturere gjelden, som totalt beløper seg til over 18 milliarder kroner, inkludert bankgjeld og obligasjoner. Gruppen har vært i vanskeligheter de siste årene, etter at oljepriskollapsen i 2014 førte til en kraftig nedgang i hele oljeserviceindustrien.

– Har tillit til ledelsen

Minoritetsgruppen ble etablert i august i fjor. I en blogg har gruppen skrevet at den krever likebehandling av alle aksjonærer, og argumentert for at gjeldsrestruktureringen bør utsettes, blant annet fordi en bedring i markedet vil gi selskapet bedre kort på hånden.

En av initiativtagerne, Jon Magne Asmyr, sier til Dagens Næringsliv at gruppen foreløpig har tillit til styret og ledelsen og den prosessen de fører med kreditorene.

– Vi er alle i samme båt. Derfor er det viktig for oss å understreke at vi har tillit til at ledelsen vil komme opp med en god løsning, sier han.

– Men hvis dere stemmer ned et redningsforslag, da kan fort alternativet bli konkurs?

– Vi tror ikke det er noe alternativ i det hele tatt, for de som taper mest da, det er bankene og kreditorene.

Vil ikke kommentere

Dofs finansdirektør Hilde Drønen vil ikke kommentere flaggemeldingen eller si noe om hva den betyr for restruktureringsarbeidet. Hun viser til en uttalelse selskapet kom med i en børsmelding i høst, etter at minoritetsgruppen hadde kjøpt seg opp til 20 prosent. Her advarte Dof minoritetsaksjonærene om at de risikerer å tape store verdier når gjelden restruktureres, og omgjøres til egenkapital på bekostning av dagens eiere.

«En robust, langsiktig løsning er nødvendig,» skrev Dof de gang. «Det er ingen markedsutviklinger eller endringer i gruppens utsikter som underbygger en annen konklusjon, og aksjonærene oppfordres til å ta dette i betraktning når de vurderer andre alternativer.»

Dof avviste også at forhandlingene med kreditorene inneholder samtaler om tilførsel av ny kapital gjennom en emisjon, eller ulik behandling av nåværende aksjonærer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.