Torsdag morgen legger det kriserammede rederiet Dof frem tall for tredje kvartal som viser et underskudd før skatt på 1,8 milliarder kroner. Det gjør at tapene i tredje kvartal var større enn det samlede underskuddet for fjoråret som var på 1,5 milliarder kroner.

Rederiet har i kvartalet tatt nedskrivninger på 733 millioner kroner. Det fremkommer også at Dof har urealiserte valutatap på 897 millioner kroner.

Nettotap på to mrd.

  • Dof hadde inntekter på 1,7 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder kroner i samme periode i fjor.
  • Driftsresultatet var på minus 547 millioner kroner, mot 31 millioner kroner i fjor.
  • Resultat etter skatt endte på minus 2,1 milliarder kroner, mot minus 269 millioner kroner i fjor.
  • Driftsresultat før avskrivninger, såkalt ebitda, var 461 millioner kroner, opp fra 407 millioner kroner i fjor.

Varsler svakere tall i fjerde kvartal

Dof skriver i kvartalsrapporten at de vil holde på strategien om å sikre flåten faste kontrakter, og at de fleste av rederiet kvalitetsskip er på nettopp faste kontrakter i dag.

– Oljeservicesektoren har de siste årene hatt veldig utfordrende markedsforhold og oppsvinget har tatt lengre tid enn ventet. Likevel er selskapets ordrereserve fortsatt høy, skriver selskapet.

– Et fortsatt svakt marked vil øke risikoen for lavere utnyttelse og inntjening for selskapet skip, og representerer en økt likviditetsrisiko for selskapet, skriver rederiet.

Spøker for inntjeningen i Brasil

Dof venter at markedet for både forsyningsskip (PSV) og ankerhåndteringsfartøy (AHTS) vil svekkes i Nordsjøen i vintersesongen. Videre ventes det at det brasilianske markedet, et viktig marked for Dof, vil være svakt de neste 12 månedene.

– Ettersom konsernet har flere kontrakter klar for fornyelse i 2020 er det en økt risiko knyttet til utnyttelse og inntjening i denne regionen. Inntjeningen for Subsea IMR-flåten har vært bedre i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Men, selskapet venter reduserte rater og utnyttelse i løpet av vintersesongen, spesielt for flåten i Nordsjøen, skriver Dof i kvartalsrapporten.

Gjeld på 22 mrd.

Dof sliter i likhet med flere andre aktører i offshorebransjen tungt i kjølvannet av oljekrisen. Rederiet hadde ved utgangen av tredje kvartal netto rentebærende gjeld på 22 milliarder kroner, mens egenkapitalen er bokført til 3,5 milliarder kroner.

Til sammenligning priser aksjemarkedet verdien av Dof til 428 millioner kroner.

Dof har igjennom året vært i omfattende gjeldsforhandlinger for å finne en løsning på konsernets, som inkluderer datterselskapet Dof Subsea, finansielle utfordringer. Rederiet har skaffet seg kortsiktig refinansiering av sine lån, men jobber fremdeles med å finne en langsiktig løsning.

– Datterselskapet Dof Subsea har søkt om midlertidig utsettelse av avdrag frem til 20. desember. Majoriteten av långiverne har gitt godkjennelser, men utfallet er likevel usikkert ettersom forhandlingene fortsatt pågår, skriver selskapet i kvartalsrapporten, men melder samtidig at styret og ledelsen tror på at en løsning kan nås i løpet av året.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.