Onsdag legger det kriserammede offshorerederiet Dof frem resultater for første kvartal. Det viser et underskudd før skatt på minus 4,2 milliarder kroner. Det er et kraftig fall fra samme periode i fjor da underskuddet var på 118 millioner kroner.

Rederiet, med base i Austevoll på vestkysten, tok nedskrivninger på 1,5 milliarder kroner i kvartalet.

I tillegg har selskapet et valutatap på 2,9 milliarder kroner som følge av at både den norske kronen og brasilianske real har svekket seg kraftig mot amerikanske dollar.

Rederiet har utsatt langsiktig refinansiering og heller inngått en såkalt stillstandsavtale med mesteparten av sine kreditorer, som i første gang varer frem til 30. juni i år.

Det siste året har aksjekursen til Dof falt nærmere 80 prosent. Aksjen handles til 59 øre.

Egenkapitalen er negativ

«Effekten av Covid-19-viruset og det bratte fallet i oljeprisen har resultert i utsettelse og kansellering av flere prosjekter og anbud, og har påvirket konsernets drift og inntjening fremover», skriver rederiet i en melding.

Det vises til at flere kunder har terminert kontrakter og startet forhandlinger om rater og vilkår på eksisterende kontrakter, som videre har forårsaket økt press på inntjening og utnyttelse av skip.

Dof har som mange andre supply og subsea-rederier vært tynget av gjeld de siste årene. Ved utgangen av første kvartal hadde Dof en netto rentebærende gjeld på 23,9 milliarder kroner, opp fra 21,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Ved utgangen av første kvartal i fjor hadde Dof en egenkapital på 5,7 milliarder kroner. Denne er nå negativ med 245 millioner kroner.

Rekordmange skip i opplag

Det fremheves at det operasjonelle resultatet var godt i kvartalet.

Inntektene endte på 2,1 milliarder kroner, opp fra 1,6 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det ga et brutto driftsresultat før nedskrivninger og avskrivninger (ebitda) på 804 millioner kroner, opp fra 496 millioner kroner i fjor.

Rederiet hadde en flåteutnyttelse på 81 prosent.

Dof har totalt 67 i flåten, hvorav 18 skip lå i opplag i mai. Det betyr at 27 prosent av flåten nå ligger i opplag. Ifølge rederiet er antall skip i opplag historisk høyt.

I mai måned var ordrereserven, altså innkommende bestillinger på arbeid, på 19 milliarder kroner.

Varsler potensielt ytterligere nedskrivninger

Rederiet skriver at det er vanskelig å forutse fremtidig inntjening og verdien av skipene, og at ytterligere nedskrivninger av verdiene kan forventes.

Stillstandsavtalen Dof har inngått med mesteparten av de sikrede långiverne og obligasjonseierne har gitt betalingsutsettelse på renter og avdrag, men det ventes at en forlengelse av avtalen for å nå en robust langsiktig finansiell situasjon for selskapet.

«Selv om det fortsatt er usikkert om en langsiktig finansiell løsning vil oppnås, mener styret og ledelsen at en løsning er oppnåelig, men ingen garantier kan gis», skriver Dof i kvartalsrapporten.

Stillstandsavtalen er gjort med 93 prosent av de sikrede långiverne og omfatter ikke datterselskapene i Brasil og de felleseide selskapene Dofcon og Dof Deepwater.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.