Oljesmell og krise har truffet store og små offshorerederier kraftig, og de fleste har fått på plass refinansierte låneavtaler for lenge siden.

Et av selskapene som lenge har holdt ut, er det lille offshorerederiet Eidesvik Offshore på Bømlo på Vestlandet, blant annet som følge av store salg. Nå har også Eidesvik kommet til enighet med sine långivere om en restrukturering.

«På tross av selskapets kontantbeholdning har den kraftige nedgangen i selskapets markeder gjort det nødvendig å reforhandle finansieringsvilkår i tråd med tilsvarende finansielle restruktureringer innen offshoreindustrien», heter det i en melding til Børsen fredag ettermiddag.

Handelen i aksjen har vært pauset fredag i påvente av en melding fra selskapet, men tas nå opp igjen. Det betyr at markedsaktørene ikke har hatt anledning til automatisk handel i aksjen mens pausen har pågått.

Mer penger

Selskapet har nå inngått en avtale med sine pantsikrede långivere om en refinansiering, som har som «mål» å rekke helt frem til ut 2022. Avtalen betyr at eierne må spytte inn mer penger:

  • Eidesvik skal hente minste 120 millioner kroner i ny egenkapital.
  • I tillegg skal aksjonærlån på 30 millioner kroner konverteres til aksjer.

«Etter at Refinansieringen er fullført er selskapets målsetning å være posisjonert for å navigere i tøffe tider med reduserte avdrag gjennom 30. juni 2021 og normale avdrag fra 1. juli 2021 til 31. desember 2022», heter det i meldingen.

Eidesvik, som har støtte i et dominerende familie-eierskap, skriver at det har redusert den netto rentebærende gjelden i selskapet fra 3,6 milliarder kroner i første halvår 2015 til 2,1 milliarder kroner ved utgangen av september.

– Styret i Eidesvik Offshore asa er meget fornøyd med at vi etter lange forhandlinger med bankene sist høst har fått på plass en tilfredsstillende løsning som sikrer virksomheten i Eidesvik Offshore-konsernet. Vi er også veldig takknemlige for at våre eiere har stilt opp med ny egenkapital for å få til en god finansiell ordning fremover, sier styreleder Kolbein Rege i en pressemelding fra selskapet fredag.

Skal betale renter

Løsningen som nå er på plass innebærer at avdragene frem til juni 2021 reduseres med 72,5 prosent, mens inntekter fra salg av enkelte obligasjoner skal gå til å redusere den pantsikrede gjelden.

Det er også strenge krav om at pengebeholdning over minstebeløp skal gå til gjeldsnedbetaling:

  • Har selskapet mer enn 490 millioner kroner i kontanter ved neste årsskifte, skal resten gå til gjeldsnedbetaling.
  • Tilsvarende terskel er 350 millioner kroner året etter.
  • og 245 millioner kroner ved halvårsskiftet i 2021 og 2022.
  • Rentebetalingene skal løpe og gå som før.
  • Eidesvik må også ha minst 125 millioner kroner i kontantbeholdning.

Stor rabatt

Den rettede emisjonen som nå skal gjennomføres vil være på 24 millioner nye aksjer til kurs fem kroner. Det er nesten halvparten av gårsdagens sluttkurs, som var på 9,60 kroner. Tidligere fredag føk Eidesvik-aksjen til værs, og var på det meste notert til 14,50 kroner, nesten det tredobbelte av emisjonskursen.

«Tilbudsprisen medfører 33 prosent rabatt på 90-dagers volumvektet gjennomsnittlig handelspris på Oslo Børs per aksje i selskapet, 7,45 kroner», heter det i meldingen.

Hovedeieren, familieinvesteringsselskapet Eidesvik Invest, har lovet å tegne seg for inntil 100 millioner kroner. Emisjonen skal blant annet rettes inn mot kvalifiserte amerikanske institusjonelle investorer. Tegningsperioden starter mandag og går til klokken 17:00.

Samtidig vil det utstedes 2 millioner aksjer til kurs 15 kroner mot Eidesvik Invest som oppgjør for utestående aksjonærlån på 30 millioner kroner.

Det vil også gjøres en såkalt reparasjonsemisjon, altså en kapitalutvidelse mot de av dagens aksjonærer som ikke får lov til å delta i den rettede emisjonen. Dette vil være mot aksjonærer per mandag 8. januar.

Pareto Securities er tilrettelegger, og dem som holder i emisjonene, mens Selmer-advokatene er Eidesviks juridiske rådgiver.(Vilkår)

Fem kontroversielle youtube-stjerner
YouTube-stjernen Logan Paul beklager at han la ut en video av et japansk selvmordsoffer. Filmen ble sett seks millioner ganger før den ble slettet.
01:33
Publisert: