Offshorerederiet Solstad Offshore gjør en ekstraordinær nedskrivning av verdien av selskapets flåte med 1,1 milliarder kroner, opplyser selskapet i resultatrapporten som ble lagt frem torsdag ettermiddag. 

«Blant annet på grunn av fortsatt fallende meglerverdier på konsernets flåte, samt ytterligere forverring av markedet for offshoreservice-skip, er det foretatt nedskrivningstester av skipene», opplyser selskapet i kvartalsrapporten. 

I fjerde kvartal er verdiene derfor skrevet ned med 1099 millioner kroner. Samlet ble flåteverdiene nedskrevet med 1199 millioner kroner i 2016.

Milliardunderskudd

Rederiet fikk  et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 149 millioner kroner etter driftsinntekter på 476 millioner kroner i fjerde kvartal. I tilsvarende kvartal året før var ebitda-resultatet på 246 millioner kroner etter driftsinntekter på 705 millioner kroner. 

Samlet endte ordinære og ekstraordinære nedskrivninger på nær 1,25 milliarder kroner i fjerde kvartal. De store nedskrivningene bidrar til at resultatet før skatt endte på minus 1,5 milliarder kroner i kvartalet.  

Lav aktivitet

Rederiet skriver i kvartalsrapporten at markedsutsiktene fortsatt er utfordrende

«Markedet for offshoreservice-skip generelt er fremdeles preget av lav aktivitet, samtidig som det er overkapasitet av fartøy. Dette forventes å vedvare gjennom 2017. Kombinasjonen av økt oljepris og redusert kostnadsnivå gjennom 2016 gjør at oljeselskapene vurderer igangsettelse av nye prosjekter, som vil være positivt for etterspørselen», heter det i rapporten.

Flere fusjoner

Det konkurrerende offshorerederiet Rem Offshore ble i høst fusjonert inn i Solstad. I februar ble det kjent at også Farstad Shipping og Deep Sea Supply blir fusjonert inn i Solstad.

Solstad Offshore vil bli morselskap i det konsoliderte selskapet med en flåte bestående av mer enn 150 skip og over 3.000 ansatte. 

Gigantfusjonen ble til etter et samarbeid mellom Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.