Børsnoterte Oceanteam har i lang tid ligget etter med betaling av en rekke leverandører. Også advokater og selskapets tidligere revisor har tidvis måttet vente i uker og måneder før regninger er betalt. Det går frem av kreditorlister DN har hatt tilgang til.

Det samme gjelder Finanstilsynet. I januar tok den offentlige kontrolletaten utlegg i Oceanteams bankkonto for en ubetalt regning på 54.000 kroner. Det fremgår av pantet Finanstilsynet har registrert i Løsøreregisteret i Brønnøysund.

I august i fjor ble Oceanteam ilagt et overtredelsesgebyr av Finanstilsynet på 170.000 kroner fordi selskapet leverte regnskapet for 2016 først på sankthans, det vil si to måneder etter lovens frist.

Uvanlig

Etter mange purringer og advarsler var fortsatt over 50.000 kroner ubetalt ved nyttår. Den 16. januar tok så tilsynet utlegg i innestående på bankkonto. Ennå skal kravet ikke være gjort opp.

– Oceanteam skylder Finanstilsynet kr 50.411,40 av overtredelsesgebyret, skriver Jo Singstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet

Ifølge Singstad er det uvanlig at børsnoterte selskaper ikke betaler.

– Finanstilsynet har generelt sett solide betalere, som betaler ved forfall, skriver Singstad i en epost.

DN har forsøkt å få en kommentar fra Oceanteams ledelse, og har bedt både konsernsjef Haico Halbesma, styreleder Hessel Halbesma og finansdirektør Jos van Dijk om deres versjon, men de har ikke svart.

Ingen kommentar fra konsernsjef Haico Halbesma i Oceanteam
– Ingen kommentar fra konsernsjef Haico Halbesma i Oceanteam (Foto: Stefan Segers) Mer...

Flere utlegg

Også tidligere finansdirektør Torbjørn Skulstad har måttet ta utlegg for å få gjenstående ubetalt lønn. I fjor høst gikk han til sak mot selskapet, og fikk medhold i Bergen tingrett for lønn han hadde til gode. I november tok han utlegg på 1,2 millioner kroner og fikk pant i selskapets aksjer, men fikk bare delvis betalt.

Først denne uken, etter at DN spurte selskapets ledelse om hvorfor de ikke hadde gjort opp regningen, fikk Skulstad utbetalt det meste av det selskapet fortsatt skyldte.

Skulstad ønsker ikke å kommentere saken.

På listen over dem som har registrert betalingsanmerkninger på selskaper er også KPMG, selskapets tidligere revisor, som fratrådte i november. Revisjonsselskapet har registrert inkasso på flere mindre beløp utestående hos Oceanteam, tilbake til februar i fjor.

I forbindelse med at revisor fratrådte i november, hevdet selskapet at det var i konflikt med revisor etter overfakturering og at revisor ble suspendert.

- Vi kan bekrefte at vi har et utestående krav hos Oceanteam. Som følge av at vi har fratrådt som revisor, har vi ikke noen kontakt med selskapet, skriver Guro Steine, markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG i en epost.

Også Nordic Trustee, som representerer selskapets obligasjonseiere, er blant dem som har notert en inkassosak på Oceanteam, med nær 200.000 kroner utestående.

Ifølge rådgiver Lars-Erik Lærum i Nordic Trustee ble imidlertid beløpet gjort opp i forbindelse med refinansieringen som kom på plass før sommeren i fjor.

Svarte i tide

DN skrev mandag at Finanstilsynet krevde en redegjørelse fra Oceanteam for regnskapet for fjerde kvartal som ble offentliggjort lørdag 24. februar. I regnskapet som ble lagt frem uten godkjennelse fra revisor, har ledelsen endret flere verdsettelsesprinsipper som bidro sterkt til at selskapet kunne legge frem et overskudd på nær 12 millioner dollar. Tilsynet sendte sitt brev til selskapet sist fredag, og ga selskapet frist til tirsdag med å gi en detaljert redegjørelse.

Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde bekrefter at han tirsdag fikk svar fra selskapet, og sier at de vil bruke noe tid til å vurdere det. (Vilkår)