Fra forretningsbygget Diamanten på Mjølstadneset utenfor Fosnavåg styrer Åge Remøy et knippe selskaper innen eiendom og offshoreserviceskip. De siste årene har vært tunge for Remøy i kjølvannet av oljekrisen som sendte hopetall av offshoreserviceskip i opplag. Nedturen har gjort at merkelappen milliardær ikke lenger er noe Remøy kan smykkes seg med. Selv mistet Remøy kontrollen over Rem Offshore da Kjell Inge Røkke stemte ned Remøys forslag til restrukturering av selskapet. Den transaksjonen irriterte Remøy kraftig, og han har ikke lagt noe imellom når han har karakterisert Røkkes fremgangsmåte.

I pluss igjen

Nå er det «gamle Rem Offshore» del av Solstad Farstad. Imidlertid beholdt Remøy retten til navnet Rem Offshore og er i ferd med å bygge opp et nytt offshoreskipsrederi sammen med islendingen Thorsteinn Mar Baldvinsson og Magnus Roth.

Fjorårsregnskapet for Remøys hovedselskap Barentz as viser et resultat før skatter på 7,6 millioner kroner, opp fra minus 86 millioner kroner i 2016.

Selv har ikke Remøy noen kommentarer til tallene.

– Det vil jeg ikke si noe om. Du får lese regnskapet, er alt Remøy vil si.

Den største eiendelen i selskapet er eierandelen i Rem Offshore. Rem Offshore kontrollerer til sammen seks skip. Disse skipene fikk Remøy og partnerne hånd om da de tok kontroll over 60 prosent av aksjene i Forland Shipping,

Stappet full av gjeld

Selskapet Remy as er et annet av selskapene i Remøy-sfæren. Regnskapet til selskapet er ingen lystelig lesning, især ikke for selskapets kreditorer. Selskapets eneste eiendeler ved utgangen av fjoråret var en aksjepost i Solstad Farstad bokført til 27 millioner kroner og en bankkonto med vel seks millioner kroner innestående. Selskapet har en negativ egenkapital på 239 millioner kroner og en bankgjeld på vel 271 millioner kroner som forfaller i sin helhet ved utgangen av neste år. Selskapet har inngått avtale med bankene om at ikke betalte renter skal legges til det samlede lånet.(Vilkår)

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: