–Det har vært behov for å styrke likviditeten i forbindelse med forestående nedbetaling av intern gjeld, forklarer administrerende direktør Frode Jensen (46) hos boreutstyrskonsernet National Oilwell Varco Norway.

Så sent som på nyåret i fjor tok det Houston-baserte eierselskapet National Oilwell Varco ut 300 millioner dollar (omtrent 2,5 milliarder kroner) i utbytte fra det norske datterselskapet. Utbyttet kom etter det siste gode året for selskapet. Deretter kom Oljesmellen og nedturen. Nå har eierne ifølge Jensen tilført i overkant av 50 millioner dollar (drøyt 400 millioner kroner) gjennom en emisjon der antall aksjer øker med 25 prosent, noe som priser hele det norske selskapet til omtrent 1,7 milliarder kroner. Til sammenligning var den bokførte egenkapitalen ved forrige årsskifte på 1,24 milliarder dollar eller vel ti milliarder kroner.

Men Jensen avviser at emisjonen dermed er et uttrykk for en dramatisk svekkelse av den bokførte egenkapitalen gjennom 2017.

Trigger nye investeringer

NOV i Norge har siden oljeprisfallet startet høsten 2014 gått gjennom en dramatisk nedbemanning. For tre år siden hadde selskapet over 5000 ansatte og innleide. Etter fem nedbemanningsrunder, der den siste gjennomføres i disse dager, er arbeidsstokken redusert til 1570 hvorav omtrent 1000 på Sørlandet.

– Vi ser endelig en utflating nå. Det betyr ikke at det skal bygges mange nye rigger, men det er samtidig et økende marked for utstyr og software knyttet til oppgraderinger. For riggeierne handler det om å skille seg ut og ha attraktive rigger. Og oljeselskapene investerer også i økt automasjon og robotisering for effektiv boring av brønner, sier Jensen.

–Nå har både vi og bransjen generelt fått ned kostnadene betydelig samtidig som oljeprisen har økt, og vi ser det trigger nye investeringer, sier Jensen.

Ser noen lysglimt

Etter tre veldig bratte år, mener Jensen selskapet er godt posisjonert mot det som skal leveres i 2018.

–Så en nedbemanningsrunde nummer seks er ikke på trappene?

–Hvis budsjettene vi har lagt holder vann, blir det ikke behov for det, nei. Og det begynner å komme noen lysglimt innimellom nå. Vi opplever et økt marked for oppgradering av og nytt utstyr til eksisterende rigger. Det er også positiv utvikling innen reservedeler og service til rigger i drift i det vi kaller ettermarked som følge av at vi har solgt mye utstyr gjennom mange år. Vi er nesten like mange ansatte på ettermarked som vi er på nye prosjekter nå. Det er også økende aktivitet innen kran og vinsj knyttet til alt fra legging av rør og kabler samt nye offshore vind-prosjekter pluss en del utskifting av gamle kraner.

–Hvordan er det å lede et selskap som har måttet si opp så mange ansatte?

–Det er klart at det å foreta så store kutt på så kort tid skaper stor usikkerhet i organisasjonen. Så nå gjelder det å skape trygghet og forutsigbarhet. Derfor har jeg også samlet alle lederne denne uken for å informere hvordan vi ligger an og få frem det positive som skjer slik at vi kan få alle ansatte til å tro på det vi holder på med, sier Frode Jensen.

National Oilwell Varco Norway gikk med nesten fire milliarder kroner i underskudd før skatt i fjor etter betydelige av- og nedskrivninger. Underskuddet før skatt ble dermed omtrent like stort i 2016 som overskuddet var året før. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Statistene i en av de viktigste julemytene ble superkjendiser. Det er bare et problem
Kjetil Wiedswangs julekalender: Dette er julens dårligst forankrede historie.
01:19 Min
Publisert: