National Oilwell Varco Norway (NOV) er blant selskapene som ble hardest rammet av aktivitetsfallet i oljeservicenæringen i årene etter 2014. Ordrestrømmen til det Kristiansand-baserte oljeserviceselskapet tørket raskt opp og selskapet så seg nødt til å kutte kostnader med hard hånd. I løpet av få år kuttet selskapet antall ansatte fra 5000 til rundt 1600 i dag.

– Det ble behov for å redusere kapasiteten betydelig, og resultatene for 2016 og 2017 er tynget av redusert omsetning og kostnader knyttet til omstrukturering og nedbemanning, sier administrerende direktør Frode Jensen i Nov.

I 2016 falt selskapets resultat før skatt fra et overskudd på 3,7 milliarder kroner året før, til et underskudd på 4,6 milliarder kroner, omregnet med gjennomsnittlig dollarkurs i de respektive år. I 2017 klarer NOV å nær halvere underskuddet til 291 millioner dollar, eller rundt 2,4 milliarder kroner basert på fjorårets snittkurs for dollar.

Ser tegn til bedring

Samlet tap for de siste to regnskapsårene er dermed på over syv milliarder kroner.

– Dette viser at de grepene vi tok for å redusere kapasitet og kutte kostnader var helt riktig, sier Jensen.

Årsregnskapene viser at fra 2015 til 2017 er lønnskostnadene kuttet fra 553 millioner dollar til 167 millioner dollar. I norske kroner utgjør dette et kostnadskutt på 3,1 milliarder kroner basert på dagens dollarkurs.

Til tross for at selskapets ordrebok fortsatt ikke viser noen tegn til oppsving, ser Jensen positive signaler i dagens marked.

– Vi ser at fallet i aktiviteten flater ut, og at det tegn til et oppsving i etterspørselen, sier Jensen.

– Alt i alt har vi kommet oss godt gjennom nedturen og sitter igjen med en relativ sterk balanse. Dette har lagt grunnlaget for at vi er godt posisjonert og er langt mer optimistiske for 2018 og fremover da vi ser tendenser til at markedet er i ferd med å snu, legger Jensen til.

Ved utgangen av 2017 hadde Nov en ordrebok på drøyt én milliard dollar, mot 1,3 milliarder året før.

Skriver ned milliardverdier

Inntektene har falt fra nær 1,1 milliarder dollar i 2016 til drøyt 0,6 milliarder dollar i 2017. I norske kroner utgjør dette et inntektsfall på nær 3,7 milliarder kroner.

– Nedgangen i inntektene skyldes mangel på nye ordre siden midten av 2014 som en følge av nedturen i olje- og gassindustrien, skriver selskapet i årsrapporten.

I 2017 skrev NOV ned verdien av investeringer i datterselskaper med 229 millioner dollar, eller drøyt 1,8 milliarder norske kroner. Tilsvarende nedskrivninger i 2016 var på 434 millioner dollar.

De største nedskrivningene i 2017-regnskapet er relatert til selskapene Danco as og Subseaflex Holding as som begge skrives ned med over 90 millioner dollar hver.

Tapet på syv milliarder kroner over de siste to årene kommer etter flere år med svært god lønnsomhet. DNs beregning viser at NOV i årene 2010–2015 hadde et samlet overskudd før skatt på drøyt 25 milliarder kroner. (Vilkår)

Hva i alle dager er GDPR?
-Jeg vil ha annonser fra det jeg synes er kjekt å se på, ikke fra absolutt alt jeg er innom, sier Helene Ringen Nilssen
02:30
Publisert: