Det lille seismikkselskapet Global Geo Services forsøker fra sitt kontor på Østerås i Bærum utenfor Oslo å selge data for oljeleting i Iran. Det har selskapet gjort siden selskapet overtok rettighetene til blant annet den såkalte Persisk teppe-seismikkundersøkelsen fra selskapet Sinoceanic lille julaften 2010 for bare 102.000 kroner.

Det går i rykk og napp.

Selskapet får nemlig store inntekter når det gjør salg av seismikkdataene – data som stort sett er hentet inn for lenge siden. Gjør ikke selskapet salg, blir det ingenting i kassen.

Fjoråret endte uten salg.

«Selskapet har ikke hatt salgsinntekter i 2017», konstaterer styret i en kortfattet årsberetning.

Styremedlemmene, under ledelse av Bjørn Ursin Holm, som også er daglig leder, har imidlertid ikke mistet troen.

«Styret ser positivt på 2018 da det er nedlagt et betydelig salgs- og markedsarbeid for å oppnå salg i årene fremover», heter det i beretningen.

Selskapet betaler ikke lønn eller styrehonorarer, men har noen andre kostnader. Etter disse endte resultatet med én million kroner i minus i fjor.

Flyr på persisk teppe

Sitt beste år så langt hadde Global Geo Services i 2014, da det solgte seismikkdata for 42 millioner kroner til én kunde. Årsaken var utsikter til lettelser i de internasjonale sanksjonene mot Iran, sanksjoner knyttet til landets atomprogram.

– Vi forsto selvsagt hvilken verdi selskapet potensielt kunne få dersom sanksjonene ble opphevet en gang i fremtiden, sa Bjørn Ursin-Holm da.

Senere fulgte et år uten salg, før det solgte for 29 millioner kroner i 2016, etter at sanksjonene mot Iran faktisk ble opphevet.(Vilkår)

Her er grunnen til at elbilene lar vente på seg
Volkswagen venter til 2020 med neste elbil, men viser i mellomtiden en uten ratt og pedaler.
02:06
Publisert: