Tirsdag morgen la oljeservicekonsernet Aker Solutions frem resultater for første kvartal som er mer enn en halvering av bunnlinjen fra i fjor, mens topplinjen er over en milliard svakere.

Selskapet leverer et resultat før skatt på 92 millioner kroner, mot 258 millioner kroner i første kvartal 2016, og ventet 105 millioner kroner, i henhold til forhåndsestimater innhentet for TDN Finans.

Salgsrykter har drevet aksjekursen opp og ned i Kjell Inge Røkkes oljeservicekonsern Aker Solutions det siste året.
Salgsrykter har drevet aksjekursen opp og ned i Kjell Inge Røkkes oljeservicekonsern Aker Solutions det siste året. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Bruttoresultatet (ebitda) var 355 millioner kroner (508), mot 392 millioner kroner ventet, mens ordreinngangen var på 4,6 milliarder kroner. Det bringer ordrereserven til 30,7 milliarder kroner per utgangen av mars.

Aker Solutions-sjef Luis Araujo er forsiktig optimistisk til utsiktene.

– Mens vi fortsetter å stå overfor markedsusikkerhet lover tegn til økt aktivitet på eksisterende felt og forventninger om fremdrift for nøkkelprosjekter knyttet til subsea godt for aktivitetsnivåene i 2018, sier Araujo i dagens melding.

Få tilhengere

I forkant av dagens kvartalsrapport har det likevel vært mindre snakk om resultatene, og mer snakk om hvorvidt selskapet kommer til å bli solgt eller slått sammen med andre aktører.

Mange aksjeanalytikere har konkludert med at utsiktene for et høye oppkjøpsbud er begrensede i et fortsatt svakt oljemarked, og at selskapet ikke forsvarer dagens aksjekurs.

Bare tre av 23 aksjeanalytikere anbefalte kjøp av aksjen i forkant av resultatfremleggelsen, ifølge en oversikt fra FactSet. Aksjekursen er doblet siden starten av 2016.

Rykteflom

Mens den amerikanske giganten Halliburton tidligere er blitt omtalt som en aktuell kjøper av Aker Solutions, har ryktene i det siste gått rundt China Offshore Oil Engineering Company (COOEC). Oljeavisen Upstream skrev nylig at samtalene skal ha pågått en måneds tid, og at COOEC-sjef Jin Xiaojin ikke utelukker noen muligheter.

Kjell Inge Røkke har selv bidratt til å drive opp spekulasjonene, senest gjennom brevet han som Aker-styreleder sendte til sine aksjonærer i slutten av april.

«Akers leverandørbedrifter er attraktive. Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene, aksjonærene og ansatte. Vi er åpne for å bygge større og sterkere selskaper sammen med andre, eller selge oss delvis eller helt ut. Aker kan gjerne være en mindre aksjonær i noe større som er industrielt riktig. Å skape sterkere industrielle enheter til beste for bedriftene og deres kunder, er en del av Akers arv og fremtid. Det er gjennom transaksjoner Aker har skapt de største aksjonærverdiene. Derfor både håper og tror jeg at det i løpet av 2017 vil skje endringer i eierstrukturen i et eller flere av delvis Aker-eide leverandørselskaper», het det fra Røkke da.

Også de ansatte merker hvilken vei vinden blåser.

– Det som blir skrevet blir fulgt med argusøyne av ansatte i våre selskaper. Det er en del uro rundt dette. Det skal jeg ikke legge skjul på, sa konserntillitsvalgt Atle Tranøy til DN nylig.

Lunken interesse

Likevel er det altså få aksjeanalytikere som oppfordrer sine kunder til å posisjonere seg i Aker Solutions i forkant av et eventuelt bud.

Pareto-analytiker Synnøve Gjønnes tror Halliburton-toget kan ha gått. Selskapet sendte uvanlig klare signaler om aktuelle oppkjøpsmuligheter i sin førstekvartalspresentasjon.

«Siden vi er et selskap som er fokusert på avkastning ønsker vi ikke å gå inn i produktlinjer som vi tror vil være utvannende for vår avkastningsprofil, for eksempel subseautstyr,» het det fra Halliburton da.

«Gitt at det eksisterer fire store subsea utstyrsleverandører (OneSubsea, GE, TechnipFMC og Aker Solutions) syntes jeg det var spesielt å adressere subsea utstyr spesifikt, gitt at det kun er ett av disse selskapene som ville vært et aktuelt M & A target for Halliburton, nemlig Aker Solutions,» skrev Gjønnes, som gjengitt i DN før helgen.

Hun tolker det som at Halliburton enten ønsker å stoppe ryktene fordi selskapets egne aksjonærer mener et oppkjøp vil være utvannende, alternativt at selskapet har kastet inn håndkleet på grunn av at prisen ble for høy. (Vilkår)

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: