Det kriserammede supplyrederiet Havila melder tirsdag i den stille påskeuken at det har kommet til enighet med sine kreditorer om en redningsplan for selskapet.

Planen innebærer blant annet:

  • At gjelden på båtene i flåten deles i to, der 3,1 milliarder kroner er rentebærende mens resten på 1,1 milliarder kroner ikke er det.
  • Betaling av renter og avdrag knyttes til inntjeningen. Dersom båtene ikke har inntjening til å dekke renter og avdrag, skyves dette beløpet over på den ikke-rentebærende biten av gjelden.
  • I tillegg reduseres den rentebærende gjelden årlig etter en nedbetalingsprofil, noe som vil kutte den rentebærende gjelden med rundt 65 millioner kroner i kvartalet.
  • Hovedeieren Sævik-familien vil bidra med et konvertibelt likviditetslån på 100 millioner kroner.

Etter avtaleperioden vil den ikke-rentebærende delen av gjelden konverteres til aksjer, noe som tilsvarer inntil 47 prosent av aksjene i selskapet og vil innebære en kraftig utvanning av dagens aksjonærer.

Sævik-familien vil gjennom sitt konvertible lån kunne opprettholde sin eierandel på 51 prosent i selskapet.

Det er kun ett vilkår i låneavtalen, en såkalt covenant, det er at selskapet minst skal ha en likviditetsbeholdning på 50 millioner kroner.

Har bare 45 % støtte

Avtalen med långiverne går i fem år fra 2. januar 2020, der den enkelte långiver kan forlenge løpetiden med ytterligere ett år, til 31. desember 2025.

I meldingen fremgår det at mer enn 2/3 av långiverne i obligasjonslånet Havi04, mens 45 prosent av eierne i Havi07 støtter løsningen. Ifølge låneavtalene kreves det 2/3 flertall i begge de to obligasjonslånene for å få gjennom de nødvendige endringene.

Havila må nå gå til obligasjonseierne og be om godkjenning fra dem til avtalen.

-Vi legger til grunn at vi får aksept, men vi avventer til møtet, skriver finansdirektør Arne Johan Dale i Havila i en tekstmelding.

- Er dette nok til å få dere gjennom krisen?

- Ja, det tror vi på.

Havi07 er et lån på 500 millioner kroner mens Havi04 er på 167 millioner kroner. Begge forfaller 7. november 2020.

Havila Shipping-aksjen føk til værs på Oslo Børs på meldingen, og er nå opp 77 prosent til 4 kroner aksjen.

Havila hadde ved utgangen av fjoråret en rentebærende gjeld på 4,2 milliarder kroner, der 1/5 var i dollar. Flåten på 14 supplybåter og fem ankerhåndteringsfartøy, samt tre subsea-skip var da verdsatt til totalt tre milliarder kroner, og egenkapitalen var på -1 milliarder kroner.

Havila refinansierte selskapet første gang i 2017 etter at oljekrisen hadde sendt selskapet i vanskeligheter, og det var lån inngått den gangen som nå er refinansiert. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.