– For en julegave!

Utbruddet kommer fra en av de ansatte idet allmøtet på Høvik er over og pressen geleides inn for å snakke med styreleder Leif-Arne Langøy i DNV GL. Applausen bak de lukkede dørene har ikke vært til å ta feil av. At sertifiseringsgiganten igjen blir helnorsk etter fire år med tyske medeiere er populært blant de ansatte på hovedkontoret.

10–15 milliarder

Etter det DN har grunn til å tro, betaler Stiftelsen Det Norske Veritas noe i overkant av ti milliarder kroner for den tyske eierandelen på 36,5 prosent. Det familieeide investeringsfondet Mayfair Beteiligungsfonds kom inn som medeier etter at tyske GL Group avtalte sammenslåing med DNV på slutten av 2012, en fusjon som ble gjennomført et år senere.

Ingen av partene ønsker å kommentere prisen som nå betales, men Langøy gjør det klart at hovedeieren, Stiftelsen Det Norske Veritas, alltid har ønsket å kjøpe ut tyskerne og eie virksomheten 100 prosent. Kjøpet skjer etter et par år med oljekrise der DNV GL har opplevd både røde tall og reduksjon i antall ansatte fra bortimot 17000 til 13000. Det skal likevel ikke være en utløsende årsak til at kjøpet skjer nå.

– Det er tilfeldig at det har gått fem år. Vi hadde klausuler i aksjonæravtalen som gikk på at vi hadde begrenset mulighet til å gjøre noe de første tre årene, men det er tilfeldig at det har gått fem år, sier Langøy, som er styreleder både for DNV GL og for stiftelsen.

Han løfter bare ørlite på sløret når det gjelder betalingen til tyskerne.

– Finansieringen skjer en tredjedel ved egne midler og to tredjedeler ved eksterne banklån. Samlet mellom stiftelsen og DNV GL har vi en kontantposisjon på omtrent 8 milliarder. Derav knappe fem milliarder i stiftelsesnivå, så vi har egentlig de siste 5–7 årene samlet opp en god del kontanter, så vi har brukt noe av det i tillegg til å låne i bank.

– Hvor mye kontanter har dere igjen?

– Det er et godt spørsmål. Vi har så vi klarer oss, men jeg har også lyst til å si at markedet som vi opererer i dag er en utfordring, både innenfor maritim og olje og gass, men det gir oss også mulighet til å gjøre en slik transaksjon.

Langsiktig plan

De siste 20 årene har DNV et par ganger forsøkt å få kontroll over GL Group, så torsdagens annonserte transaksjon er slik sett en realisasjon av en gammel drøm. Ved forrige korsvei, i 2006, la DNV inn bud på konkurrenten, men ble da utmanøvrert av Mayfair, et familieselskap kontrollert av det tyske milliardærparet Günter Herz og Daniela Herz-Schnoecke.

– Vi er stolte over å ha vært med på å bygge opp et ledende, globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering de siste elleve årene. Siden vi investerte i Germanischer Lloyd i 2006, har selskapet styrket sin posisjon innen olje, gass og fornybar energi og har gjennom fusjonen med Det Norske Veritas blitt en markedsleder innen flere viktige industrisektorer, sier Mayfair-eier Günter Herz i pressemeldingen fra DNV GL.

DN fikk torsdag ikke svar på henvendelsene til Mayfair direkte.

Alltid et mål

Børsnotering var en mulighet for å finansiere utkjøpet, men det ville vært ugunstig, ifølge Langøy.

– Fra stiftelsens side har det alltid vært et mål å eie 100 prosent gjennom stiftelsen, sier han.

– I aksjonæravtalen hadde vi muligheten til å børsnoteres, men som stiftelse ser vi det som en fordel å ikke være det med tanke på vår rolle som uavhengig tredjepart. Vi har blant annet blitt store innen sertifisering i helsesektoren, og der blir det sett på som svært viktig at eier ikke har en egeninteresse som kan skape konflikt, sier Langøy.

For en organisasjon som i alle år har fungert i en stiftelsesmodell der hovedhensikten har vært å trygge liv og helse, har de fire siste årene vært en overgang, da de tyske eierne har forventet avkastning på kapitalen. I den norske organisasjonen er det derfor en viss lettelse over at formålsparagrafen for eierselskapet og virksomheten igjen skal samsvare.

Selskapet rapporterte i sommer et halvårsunderskudd på 26 millioner kroner etter knappe ti milliarder i omsetning i første halvår. Det Norske Veritas har en historie helt tilbake til 1864, og gjorde suksess som en nøytral tredjepart innen sertifisering og verifisering av skip. Energisektoren, herunder mye av shipping-virksomheten, for rundt 70 prosent av omsetningen i konsernet, men selskapet har forsøkt å dreie seg inn mot nye virksomhetsområder.

GL Groups historiske navn var for øvrig Germanischer Lloyd.(Vilkår)