Offshorerederiet Solstad Offshore har i lengre tid slitt med et svakt markedet og tung gjeldsbyrde. Selskapet hadde ved inngangen til året en nettogjeld på nærmere 31 milliarder kroner. Nå melder selskapet at det nærmer seg en endelig løsning med både eksisterende eiere sikrede og usikrede långivere og obligasjonseiere. Målet er å være i havn med løsningen innen april.

– Relevante interessenter har bekreftet at de skal samarbeide for å inngå en bindende avtale for omstillingsplanen innen utgangen av april 2020, heter det i børsmeldingen.

Dagens aksjonærer med eierandel på 0,4 prosent

Solstad Offshore har helt side 2018 jobbet sammen med sine kreditorer for å komme frem til en finansiell løsning for det gjeldstyngede selskapet. Planen som nå skisseres skal blant annet innebære at 10 milliarder av gjelden omgjøres til aksjekapital. I følge kveldens melding vil dagens Solstad-aksjonærer etter restrukturering av selskapet sitte igjen med bare 0,4 prosent av. De største aksjonærene i Solstad Offshore er Kjell Inge Røkke og John Fredriksen gjennom Aker Capital og Hemen Holding. Aker Capital as eier 20,07 prosent av selskapet og Fredriksens Hemen Holding eier 16 prosent. Gjelden som blir omdannet til aksjekapital vil eie minst 65–75 prosent av selskapets aksjer i det restrukturerte selskapet.

Vraker mange skip

Samtidig heter det i meldingen at eksisterende aksjonærer, inkludert Lars Peder Solstad og selskaper kontrollert av ham, vil kunne fortsette å støtte selskapet og vil bli tilbudt å kunne tegne seg for en eierandel som gjør at de vil kunne sikre seg opp til 1/3 av selskapet etter restruktureringen. De resterende aksjonærene vil kunne tegne aksjer slik at de vil kunne beholde totalt eierskap opptil to prosent av selskapet. Det nye selskapet vil etter planen ha en flåte på rundt 90 skip.

Solstad Offshore har en markedsverdi på 147,4 millioner kroner, og tapte over 840 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Hittil i år er selskapet ned 47,89 prosent på Oslo Børs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.