I over tre år jobbet Ørjan Svanevik tett med restruktureringen av riggselskapet Seadrill for John Fredriksen, før han fikk sparken i november. Avgangen skal ha skjedd etter at Fredriksen ble mer og mer irritert over de eskalerende kostnadene knyttet til restruktureringen av Seadrill under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11.

De siste anslagene tyder på at prosessen vil koste over 400 millioner dollar – over 3,1 milliarder kroner.

Dragkamp om Seadrill-løsning

Svanevik var, frem til han ble sagt opp i fjor høst, Fredriksens mest sentrale medarbeider i arbeidet med restruktureringen av riggselskapet Seadrill. Han var også styremedlem i Seadrill og North Atlantic Drilling.

Det foregår nå en beinhard dragkamp om løsningen for gjeldstyngede Seadrill i konkursdomstolen i Texas.

Forrige uke ble det kjent at gruppen som organiserer de usikrede kreditorene krever at Svanevik stiller i en åpen høring i Houston og svarer på en rekke detaljerte spørsmål knyttet til Seadrill, Fredriksen-systemet og transaksjoner i systemet. I denne gruppen sitter blant annet Nordic Trustee, som representerer långiverne i ulike obligasjonslån.

Vil ha vitneforklaring i Norge

Nå forsøker gruppen av usikrede kreditorer i USA i stedet å tvinge Svanevik til å møte i retten i Norge, viser et dokument sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Her ber kreditorene om hjelp til å tvinge Svanevik til å oppgi bevis som vil bli brukt i rettsprosessen knyttet til Seadrill-saken i Houston.

– Det haster. Vitneforklaring må være gjort innen andre mars 2018, heter det i dokumentet.

I rettsdokumentene som nå er offentliggjort i Houston vises det til Haagkonvensjonen som grunnlag for Svaneviks plikt til å møte.

Ørjan Svanevik sier til DN at han må vurdere innholdet i det ferskeste rettsdokumentet når han vet mer.

– Jeg har ikke mottatt en offisiell anmodning om å stille og vil vurdere om jeg er pliktig til å møte når jeg mottar en slik anmodning, sier Svanevik til DN.

Misfornøyde obligasjonseiere

I de tidligere rettsdokumentene kommer det frem at gruppen av kreditorer, hvor blant annet Nordic Trustee er ett av syv medlemmer, vil ha svar på en rekke spørsmål knyttet til:

  • Prosessen frem mot restruktureringsforslaget.
  • Avtalene mellom Seadrill og Ship Finance International.
  • De reelle verdiene i enkelte tilknyttede selskaper som Seabras, Seamex og Seadrill Limited Partner
  • Betaling til insidere i Seadrill.

De detaljerte spørsmålene kommer etter misnøye fra obligasjonseiere til den fremforhandlede løsningen som i dag ligger på bordet.

Da Seadrill søkte konkursbeskyttelse 12. september i fjor ble det lagt frem en avtale mellom Seadrill og bankene som blant annet innebærer vel en milliard dollar i friske penger i form av lån og egenkapital. Fredriksens selskap Hemen og det New York-baserte hedgefondet Centerbridge var hovedarkitektene bak restruktureringsforslaget som den gang ble presentert.

Obligasjonseierne som ikke deltok i restruktureringsforslaget mener de har fått for lite betalt og ønsker å få på bordet en mer gunstig avtale. (Vilkår)

DNs vinanmelder Merete Bø forteller deg hvilke Burgund-viner det gjelder å sikre seg i år.
Merete Bø vinanmelder i DN anbefaler deg viner fra Burgund-slippet på Vinmonopolet torsdag.
04:07
Publisert: