Det var 12. september det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Seadrill søkte konkursbeskyttelse ved en domstol i Houston. I en periode på tre måneder har andre interessenter anledning til å komme med alternative løsninger for selskapet. Det er to grupperinger av obligasjonseiere i Seadrill som nå har signalisert interesse for å komme med alternative løsninger. Det kommer frem i et rettsdokument som er offentliggjort av retten i Houston. Siden 12. september er rundt 80 potensielle investorer kontaktet. 75 av disse har mottatt informasjon om selskapet. Men bare to av disse har lagt såkalte ikke-bindende forslag på bordet, ifølge rettsdokumentene.

DN kjenner ikke detaljene i hva disse to grupperingene mer konkret foreslår.

Misfornøyde

Seadrills opprinnelige plan innebærer at 1,1 milliarder dollar i ny kapital vil bli tilført, delvis gjennom egenkapital og lån. Da planen ble lagt frem var den støttet av 97 prosent av långiverne, men bare 40 prosent av obligasjonseierne. De usikrede kreditorene er tiltenkt vel 14 prosent eierandel i Seadrill i refinansieringsløsningen som nå ligger på bordet. Flere grupperinger av obligasjonseiere som ikke deltar i den opprinnelige refinansieringsløsningen, har vært misfornøyde med løsningen som ligger på bordet.

Fest for rådgivere

Av rettsdokumentene fra Houston kommer det også frem at stadig nye grupper av rådgivere, både finansielle og juridiske, engasjeres for å bistå aktører i dramaet rundt Seadrill. I Norge er blant annet Fearnleys, Thommesen, Selmer og BA-HR engasjert av ulike aktører.

– Vi skal være den norske advokaten til den usikrede kreditorkomiteen. Vi skal bistå komiteen på forhold som reguleres av norsk rett, sier partner Tor Herdlevær i Selmer.

Sentralt plasserte kilder har overfor Dagens Næringsliv opplyst at arbeidet med restruktureringen som nå ligger på bordet har kostet 1,3 milliarder kroner – mer enn hele Seadrill var verdsatt til på Oslo Børs da selskapet søkte konkursbeskyttelse. Seadrill hadde samlede forpliktelser på rundt 20 milliarder dollar da selskapet søkte konkursbeskyttelse. Samlet kan rettsprosessen komme til å koste over to milliarder kroner.(Vilkår)