Ingen John Fredriksen var å se utenfor kontorene til advokatselskapet Porter Hedges i Houston klokken 09.00 lokal tid. Den norske shippingmilliardæren og storaksjonæren i det fallerte riggselskapet Seadrill skulle etter planen grilles av advokater for den offisielle gruppen av usikrede kreditorer i riggselskapet. I gruppen deltar blant annet Nordic Trustee.

Det foregår nå en beinhard dragkamp om løsningen for gjeldstyngede Seadrill i konkursdomstolen i Texas. Men John Fredriksen har vegret seg for å møte i torsdagens høring. Ingen i Fredriksen-systemet ønsket å kommentere saken torsdag. Det er uklart om høringen vil bli forsøkt gjennomført på et senere tidspunkt.

Vil ha bedre betalt

Da Seadrill søkte om konkursbeskyttelse 12. september la selskapet frem et forslag til restrukturering der John Fredriksens Hemen spiller en nøkkelrolle. Nå forsøker flere grupper av usikrede kreditorer å komme med nye forslag som vil gi dem bedre betalt. Det er som et ledd i planen for å finne alternativer den offisielle gruppen av usikrede kreditorer hadde kalt inn Fredriksen til høring i Houston torsdag morgen.

Fredriksen er ikke alene om å være skeptisk til høringene som den usikrede kreditorgruppen legger opp til. Onsdag skrev DN at Fredriksens tidligere medarbeider Ørjan Svanevik også er innkalt til høring i Houston. I rettsdokumenter ber gruppen om hjelp fra norske myndigheter og viser til Haagkonvensjonen for å få Svanevik til å stille i Houston. Svanevik vil imidlertid vurdere i samråd med advokat om han er pliktig å møte.

Ørjan Svanevik, tidligere sentral medarbeider for John Fredriksen, er også skeptisk til å møte i høring i Texas.
Ørjan Svanevik, tidligere sentral medarbeider for John Fredriksen, er også skeptisk til å møte i høring i Texas. (Foto: Mikaela Berg)

Vil grille Fredriksen

Gruppen med Nordic Trustee har ønsket å stille Fredriksen en rekke detaljerte spørsmål knyttet til restruktureringsprosessen. Nordic Trustee har ikke ønsket å kommentere spørsmål knyttet til høringene eller rettsprosessen i Houston.

John Fredriksen var kalt inn til en høring om Seadrill hos selskapet Porter and Hedges i Houston torsdag. Fredriksen dukket ikke opp torsdag morgen.
John Fredriksen var kalt inn til en høring om Seadrill hos selskapet Porter and Hedges i Houston torsdag. Fredriksen dukket ikke opp torsdag morgen. (Foto: Jan Johannessen)

Spørsmålene til Fredriksen som gruppen av kreditorer vil stille er blant knyttet til den norske milliardærens forhold til bankene som deltar i Seadrills restrukturering, eierskap i en rekke selskaper som Seadrill har gjort transaksjoner med, hvordan honorarer er fordelt, hvordan Seadrills restruktureringsforslag er markedsført overfor andre interessenter og Seadrills nybyggingskontrakter.

Frem til februar i fjor var det uklart hvor delaktig Fredriksens private selskaper skulle være i en restruktueringsløsning for Seadrill. Da hadde Seadrills administrasjon i lang tid forsøkt å få på plass en løsning uten å lykkes, ifølge rettsdokumenter som tidligere er offentliggjort av konkursdomstolen i Houston. Men Fredriksens deltagelse viste seg å være avgjørende for å få bankene med på en løsning.

– Som vi har sagt tidligere, mener vi Hemen er sentrale i å finne en løsning, uttalte Kristin Holth til nyhetsbyrået Bloomberg tidligere i januar. Kristin Holth leder DNBs divisjon for engasjementer knyttet til virksomheter til havs, inkludert shipping, offshore og sjømat.

To andre forslag

Samtidig som den offisielle gruppen av kreditorer jobber for å få en bedre løsning, arbeider to andre grupperinger konkret med forslag som skal matche Seadrills forslag. Det ene forslaget kommer fra en gruppe på rundt 40 obligasjonseiere, mens britiske Barclays står bak det andre forslaget. De to grupperingene skal ha stilt en garanti på rundt 100 millioner dollar for å få vurdert forslagene. Detaljene i de to konkurrerende forslagene er ikke kjent. Konkursdomstolen i Texas utsatte nylig fristen for en foreløpig høring om Seadrills forslag fra 10. januar til 1. februar etter at de to konkurrerende forslagene kom på bordet. Onsdag kveld ble imidlertid denne høringen utsatt med ytterligere en uke til syvende februar.

En milliard dollar

I Seadrillls forslag som ble offentliggjort 12 september da selskapet søkte om konkursbeskyttelse ved en domstol i Houston, vil usikrede obligasjoner – det vil si lån som ikke har pant i eiendeler – og andre usikrede krav på til sammen 2,3 milliarder dollar, bli konvertert til i underkant av 15 prosent av egenkapitalen i Seadrill. Det er denne andelen gruppen av usikrede kreditorer nå forsøker å få endret til det bedre.

Løsningsforslaget fra Seadrill innebærer også vel en milliard dollar i ny kapital i form av genkapital og lån. Fredriksens Hemen og hedgefondet Centerbridge skal skyte inn 610 millioner dollar, mens en minoritetsandel av obligasjonseierne skal bidra med rundt 450 millioner dollar. Forslaget har støtte fra mer enn 97 prosent av de sikrede kreditorene, rundt 40 prosent av obligasjonseierne og et konsortium av investorer, ledet av Hemen Holding og Centerbridge.

For bankenes del innebærer den foreslåtte løsningen at forfall og avdrag utsettes, men det ligger ikke noe element av gjeldsettergivelse for dem i planen eller at lån skal omgjøres til egenkapital.(Vilkår)