Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill bokførte nettotap på 183 millioner dollar i andre kvartal.

Det tilsvarer om lag 1,6 milliarder norske kroner.

Smellen til tross, så er tapet langt mindre enn i første kvartal, da selskapet bokførte nettotap på 15 milliarder kroner.

I andre kvartal fikk Seadrill samlede driftsinntekter på 277 millioner dollar, ned fra 321 millioner dollar i første kvartal. Ordreboken var på om lag 2,3 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet.

Seadrill fikk et driftsresultat på minus 88 millioner dollar i andre kvartal.

Varslet restrukturering

I forbindelse med fremleggelsen av førstekvartalsrapporten varslet selskapet en omfattende restrukturering for å få ned gjelden. Seadrill har som mange andre oljeserviceselskaper blitt hardt rammet av oljeprisnedturen som følge av korona.

I rapporten for andre kvartal skriver selskapet at det foreløpig ikke har kommet til enighet med kreditorer, og at potensielle løsninger vil innebære å omgjøre «en betydelig andel gjeld til aksjer». Samtalene er fortsatt pågående.

– Vi kommer til å prioritere preservering av cash, samt en effektiviseringsplan for å forberede oss på utfordringene som industrien står overfor på kort og mellomlang sikt. Fra et kapitalstrukturperspektiv kommer vi til å fortsette dialogen med våre kreditorer for å sikre at vi får en gjeldsstruktur som er passende for de nåværende markedene. Våre én milliarder dollar i cash-balanse ved utgangen av kvartalet gir oss nødvendig fleksibilitet for å håndtere situasjonen, sier toppsjef Anton Dibowitz i rapporten.

Videre skriver selskapet i kvartalsrapporten at restruktureringen med stor sannsynlighet vil innebære en minimal eller ingen «gjenoppretting» for selskapets aksjonærer.

«Selv om samtalene med kreditorer i løpet av første kvartal fikk støtte av en majoritet av våre sikrede långivere, så trengte noen av endringene i kredittfasilitetene 100 prosent støtte på tvers av 43 institusjoner. Usikkerheten i markedet, sammen med andre, eksterne faktorer gjorde at vi ikke fikk nødvendig støtte. Som en konsekvens gikk vi ikke videre med reforhandlingene og beholder finansielle og juridiske rådgivere for å forberede for en omfattende restrukturering. En slik restrukturering kan måtte behøve bruk av en rettsovervåket prosess», skriver selskapet i rapporten.

Det fremgår videre av rapporten for andre kvartal at selskapet ikke bokførte noen nedskrivninger i kvartalet, sammenlignet med nedskrivninger på 1,2 milliarder dollar i første kvartal.

«Kryper mot stupet»

I en analyse gjentar rigganalytiker Janne Kvernland i Nordea Markets at hun tror selskapet kommer til å gå tom for cash innen 2021. Det var også det hun trodde da selskapet la frem resultater for første kvartal.

– Seadrill leverte en bedre ebitda enn forventet i andre kvartal, men søkelyset vil fortsatt være rettet mot kapitalstrukturen. Vi tror en betydelig barbering av selskapets gjeld må til for at selskapet skal være konkurransedyktig, spesielt sett i lys av likeverdige selskapers restruktureringer, skriver Kvernland i analysen, som har fått tittelen «Edging closer to the cliff».

Janne Kvernland
Janne Kvernland (Foto: Javad Parsa)

Nordea Markets har for øvrig en «selg»-anbefaling på Seadrill-aksjen, og et kursmål på 10 øre. Kvernland tror presset på aksjen vil fortsette etter dagens resultatfremleggelse.

I 11.30-tiden faller Seadrill-aksjen rundt 7,7 prosent på Oslo Børs, og omsettes til rett over tre kroner. Selskapet har en markedsverdi på om lag 304 millioner kroner.

Selskapet skriver i rapporten at offshoreaktiviteten fortsatt er lav som et resultat av den økonomiske nedturen som koronaviruset har forårsaket. Seadrill rigger seg for en lengre periode med lavere etterspørsel, heter det i rapporten.

«Vi tror den lavere aktiviteten offshore vil fortsette i 2020 og inn i 2021. Som et resultat av dette, forutser vi at aktiviteten fra kontrakter vil ta seg opp i midten av neste år, ettersom prosjekter ble satt på vent i koronakrisen», skriver selskapet.

Ved utgangen av kvartalet hadde Seadrill totalt 12 rigger i operasjonell drift. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.