Krisen i Oceanteam tilspisset seg ytterligere fredag, da selskapet meldte at bankene, med Sparebank1 Midt-Norge i spissen, nekter å la selskapet ta ut penger fra et av datterselskapene. Offshore-selskapet, som i ti år har vært ledet av far og sønn Hessel og Haico Halbesma, erkjenner i meldingen til Oslo Børs at selskapet nå er i en likviditetsskvis og har vansker med å finansiere sin virksomhet fra dag til dag, og vil også kunne få problemer med å betale gjelden til obligasjonseierne.

Fra før er det kjent at offshore-selskapet er i konflikt med både ansatte, aksjonærer, långivere og revisor. Siden i sommer har minoritetsaksjonærene krevd granskning av en rekke forhold de mener er kritikkverdige i selskapet. Sist uke fratrådte selskapets revisor KPMG, etter en langvarig konflikt om Oceanteams transaksjoner med selskaper eid av Hessel og Haico Halbesma. Samme dag meldte selskapet at det hadde suspendert revisor, noe Finanstilsynet har gjort klart at selskapet ikke har adgang til.

Honorar-strid

Både Finansavisen og DN har i flere artikler omtalt at far og sønn Halbesma har tatt ut svært høye honorarer fra det børsnoterte selskapet hvor de er hovedeiere. Bare ifjor tok de ut over 23 millioner kroner i et selskap som gikk med kraftig underskudd.

Krevde honorar for 16 timer i døgnet året rundt dnPlus

DN har også omtalt at selskapet lenge har hatt likviditetsproblemer, slik at ansatte ikke har fått utbetalt lønn. Selskapet er også i rettslige konflikt med begge sine to siste finansdirektører, som ikke har fått utbetalt lønn de har til gode. I tillegg har det nylig gitt sjefen for Solutions-divisjonen sparken, og har også en rettslig strid gående med ham.

– Det som skjer i Oceanteam, er pill råttent dnPlus

Stevnet av finansdirektør

Meldingen til Oslo Børs fredag er formet som et forslag til obligasjonseierne, om å frigjøre konti som obligasjonseierne kontrollerer. Ledelsen ber obligasjonseierne stille drøyt 900.000 dollar til selskapets disposisjon.

Ifølge tidligere finansdirektør i Oceanteam, Wilhelm Bøhn, er dette konti som er låst til å utbetale ham lønn, bonus og etterlønn som han har tilgode. Denne uken stevnet Bøhn selskapet med krav om 12 millioner kroner.

– Halbesma-familien har de siste par årene forsynt seg av nær all mulig tilgjengelig likviditet på bekostning av selskapet. Det ville overraske meg om midler som her skal frigjøres går til andre enn til familien og dets selskap, sier Bøhn.

Nåværende finansdirektør Jos van Dijk, som tiltrådte for en drøy måned siden, vil ikke kommentere saken, eller Bøhns krav, og henviser til hensynet om lik informasjon i markedet.

For to uker siden fikk Bøhns forgjenger, Torbjørn Skulstad, medhold i Bergen tingrett, for sitt krav om etterbetaling av lønn på 120.000 euro.

Oslo Børs satte torsdag Oceanteam på sin liste over selskaper til særlig observasjon med henvisning til revisors fratreden. Det skjedde over en uke etter at revisor hadde meldt at han fratrådte. (Vilkår)

Beskyldninger om vanstyre i Oceanteam dnPlus