Seismikkselskapet Magseis Fairfield økte tapene fra 70 millioner kroner i underskudd før skatt i fjerdekvartal 2020 til 122 millioner kroner i underskudd før skatt i fjerdekvartal 2021. Det fremkommer i selskapets kvartalsrapport som ble offentliggjort tirsdag morgen.

Selskapet hadde 641 millioner kroner i omsetning og 110 millioner kroner i driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) i kvartalet.

– På makronivå ser vi fortsatt stramhet i markedet med fallende olje- og gasslagre og fallende reservekapasitet for OPEC+, sier konsernsjef Carel Hooijkaas i meldingen.

– Energietterspørselen forventes å fortsette å vokse etter korona med ny normalitet. Vi spår at markedet for havbunns-seismikk (OBN-markedet) vil se tosifret vekst fra 2022 og utover, legger Hooijkaas til.

Ebitda-marginen falt

Omsetningen på 641 millioner kroner er en kraftig økning fra 430 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og ebitda økte fra 83 millioner kroner i fjerdekvartal 2020 til 110 millioner kroner i samme kvartal i 2021. Ebitda-marginen falt fra 19 prosent i fjerdekvartal 2020 til 17 prosent i fjerdekvartal 2021.

Selskapet hadde ved årsslutt 264 millioner kroner i kontantbeholdning.

Økning i ordrereserven

Selskapet opplyser at det har 2,6 milliarder kroner i ordrereserve, en økning på hele 48 prosent på årsbasis. Av ordrereserven skal ordrer for 1,9 milliarder kroner leveres i 2022, og ordrer for rundt 1,7 milliarder kroner skal leveres i første halvår 2022.

– Nye kontrakter vinnes med økende marginer. Dette posisjonerer selskapet for en god start i 2022. Basert på tildelte kontrakter og anslått anbudsaktivitet spår selskapet 25 prosent markedsvekst i 2022, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Det ble tildelt fire nye kontrakter i fjerdekvartal 2021, med 995 millioner kroner i totale kontraktsverdier og til bedre marginer enn tidligere.

Meglingsprosess med Fairfield

DN har skrevet om sammenslåingen mellom det norske seismikkselskapet Magseis og den amerikanske konkurrenten Fairfield.

Det sammenslåtte selskapet varslet et krav mot Fairfield grunnet forsinkelse og kostnadsoverskridelser på det såkalte Al Shaheen-prosjektet som amerikanerne tok med seg inn i det sammenslåtte selskapet. DN avslørte at kravet ble sendt allerede i mars 2019. Etter det ble nesten hele ledelsen i det børsnoterte norske selskapet byttet ut og oppgjør for kravet har så langt uteblitt. I oktober 2019 kom selskapet med et resultatvarsel som halverte selskapets verdi.

Etter at DN i januar i år stilte spørsmål til selskapet om hvorfor det ikke har opplyst spesifikt om forsinkelsene på Al Shaheen-prosjektet og kravet det har sendt Fairfield sendte selskapet ut en børsmelding om dette. Der bekreftet det at det er en meglingsprosess med Fairfield.

– Meglingsprosessen er relatert til et prosjekt i Midtøsten som representerte en stor del av Fairfield Seismic Technologies' ordrereserve på transaksjonstidspunktet, skrev selskapet i børsmeldingen fra 11. januar i år.

– Magseis Fairfield vil gi ytterligere informasjon om meglingsprosessen når det er relevant, inkludert vesentlig utvikling i en slik prosess. Den siste meglingshøringen som var berammet til oktober 2021 har gjentatte ganger blitt utsatt på grunn av covid-19- reiserestriksjoner og er nå berammet til mars 2022, skrev selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.