Det lille oljeserviceselskapet Neodrill på Ålgård utenfor Sandnes tok i juni opp kampen mot Statoil og oljeselskapets bruk av teknologi i det såkalte Cap-X-prosjektet, et av Statoils mest prestisjefylte teknologiprosjekter de siste årene. 

Statoil mener undervannsproduksjonssystemet Cap-X kan gi milliardbesparelser for selskapet. 

Neodrill mener Statoil har brukt teknologi som Neodrill har patent på og rettigheter til. Statoil sitter på begge sider av bordet i striden. Oljeselskapet har støttet Neodrill med penger i teknologiutviklingen og er gjennom Statoil Technology Invest nest største eier i Neodrill med vel 30 prosent av aksjene i selskapet.

Klarte ikke stille garanti

Tidligere i sommer fikk Neodrill medhold i Stavanger tingrett i en midlertidig forføyning som forbød Statoil å bruke Cap-X-teknologien i selskapets borekampanje i Barentshavet. Denne forføyningen ble opprettholdt av Stavanger tingrett. Men Stavanger tingrett påla Neodrill å stille en garanti på 20 millioner kroner i påvente av en endelig rettssak der stridsspørsmålene er avklart.

– Vi har ikke økonomi til å stille en slik garanti, sier administrerende direktør Jostein Aleksandersen i Neodrill.

Selskapet gikk med et underskudd før skatt på 4,9 millioner kroner i fjor. Den bokførte egenkapitalen i selskapet er på 10,8 millioner kroner. Etter at Neodrill ikke stilte garantien, har Statoil fortsatt å bruke Cap-X i sommerens omfattende borekampanje.

Ut av styret

Nå er det imidlertid duket for full rettslig batalje om Cap-X-teknologien etter at Statoil har stevnet Neodrill for Oslo tingrett.

– Vi er uenige i at det foreligger brudd på patentrettigheter. Statoil avviser de alvorlige påstandene som fremmes i Neodrills tilsvar og motsøksmål. Vi kjenner oss ikke igjen i fakta slik det beskrives av Neodrill. Vi ser frem til å få korrigert Neodrills fremstilling i tingrettens behandling av saken og få rettens objektive vurdering av patentspørsmålene og de øvrige spørsmålene i saken, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil.

Neodrill svarer imidlertid Statoils 121 sider lange stevning med et omfattende motsøksmål.

Der retter Neodrill et krav mot Statoil, for bruken av teknologien i Barentshavet, på 80 millioner kroner. Men det kan bli enda mer:

– Det er tale om et grovt tillitsbrudd, en ren utbytting av et lite teknologiselskap som savner sidestykke i norsk oljeindustri. Hvis det får fortsette, vil det gjøre Neodrills eksistens nærmest umulig. Kravet kan bli omfattende. Det kan komme på flere hundre millioner kroner, sier Jostein Aleksandersen i Neodrill.

Statoils styremedlemmer trakk seg

Tidligere i sommer trakk et private equity-selskap seg fra en emisjon i Neodrill og kjøp av aksjer i selskapet – en investering på rundt 80 millioner kroner. I motsøksmålet hevder også Neodrill at et stort internasjonalt oljeservicekonsern var interessert i et samarbeid om selskapets teknologi.

Neodrill har hele tiden ønsket å få et forlik med Statoil. Med Statoils stevning til Oslo tingrett er trolig et slikt forlik blitt noe mindre sannsynlig. Samtidig som Statoil nå går til retten, har Statoil Technology Invests styremedlemmer i Neodrill trukket seg. Statoil Technology Invest eier 30 prosent av aksjene i Ålgård-selskapet som siden 2002 har vært del av oljeselskapets leverandørutviklingsprogram.(Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen et kjempestrengt råd hun mener hun trengte å høre
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: