De står i solen utenfor hovedkontoret i Molde og gliser til fotografen. 105 ansatte i oljeservicebedriften Axess i Norge får 195.000 kroner i bonus for 2017. Det var det ikke mange som hadde sett for seg i kriseåret 2015, da bedriften mistet en tredjedel av omsetningen og tapte 35 millioner kroner før skatt.

Ifølge hovedtillitsvalgt Øystein Rasmussen kom avtalen om overskuddsdeling i stand på slutten av kriseåret 2015 i bytte mot at de ansatte ga fra seg en rekke særtillegg.

– Det var ikke en forventning at vi skulle få bonus i andre enden, men vi ansatte så nødvendigheten av å gjøre tiltak for å få ned kostnadene, sier Rasmussen.

Over all forventning

Ifølge markedsdirektør Knut Stefanussen i Axess har effektiviseringstiltakene som ble gjennomført i 2015 virket over all forventning. Antall ansatte er redusert fra rundt 320 globalt til 220 i dag, for en stor del i den norske virksomheten, som ble hardest rammet av nedturen.

Ved å fjerne en del offshore-tillegg og andre tillegg reduserte en lønningene med 3–8 prosent for vanlige ansatte. Ledelsen og administrasjonen tok ti prosent lønnskutt. Etter det har en jobbet hardt med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessene.

I forbindelse med sertifisering på oljeplattformer offshore bruker en i dag 30–40 prosent mindre tid enn før, mener han. Dermed oppnådde bedriften i fjor et rekordresultat på 45 millioner kroner før skatt – selv etter å ha delt ut drøyt 20 millioner kroner i den ekstraordinære bonusen til de ansatte.

– Dette har skjedd selv om de fleste kundene har reforhandlet kontraktene og vi er blitt presset på priser, sier Stefanussen.

Dermed er det feststemning i Molde-bedriften, som lenge har profilert seg på å ha en særdeles friluftslivsinteressert ledelse og stab, anført av grunnlegger og toppsjef Børge Gjeldvik.

– Sportsbransjen i Molde kommer til å gå så det dundrer nå som de ansatte får bonus, spøker Stefanussen.

Gjentas ikke

Fremover har ikke de ansatte i Norge krav på lignende bonuser. Kriseavtalen fra slutten av 2015 gjaldt bare for to år, ifølge hovedtillitsvalgt Rasmussen. Han tillater seg likevel å håpe på bonus hvis resultatfesten fortsetter.

– Vi har tro på fremtiden. Vi ser ikke bort fra fremover at det kan falle noe på det ansatte selv om det ikke er kontraktfestet, sier Rasmussen.(Vilkår)

Fly fra Tokyo til Paris for fem hundre kroner
Dette japanske flyselskapet har funnet sin lille nisje i flymarkedet.
01:34
Publisert: