Leveransene fra nordnorsk industri til oljenæringen falt kraftig i fjor til det laveste nivået siden målingene startet i 2010. I fjor leverte 200 nordnorske bedrifter tjenester for 3,17 milliarder kroner, en nedgang på 43 prosent siden toppåret i 2014.

Den samlede nordnorske leverandørnæringen til oljeselskapene tjener mindre enn Hurtigruten og bare litt mer på olje enn det oppdrettsselskapet Salmar tjener i nord. Salmar Nord hadde i 2016 en omsetning på 2,7 milliarder kroner, mens Hurtigruten med hovedkontor i Tromsø tjente 3,25 milliarder kroner ifjor. 

Rekordlave inntekter

Inntektene fra oljeindustrien er lavere enn da målingene startet i 2010, da selskapene tjente 3,54 milliarder kroner på oljenæringen. Det viser rapporten Levert som Kunnskapsparken i Bodø legger frem hvert år.

De økonomiske ringvirkningene fra oljenæringen fortsetter dermed å falle i nord, etter halvering av oljeprisen og lavere aktivitet i oljebransjen også i Nord-Norge. Den nordnorske leverandørnæringen til oljeindustrien utgjorde 1670 årsverk i fjor, 536 færre årsverk enn året før, viser undersøkelsen.

Mens ringvirkningene fra oljeselskapene er stabile i Hammerfest, med 1,5 milliarder kroner i omsetning og 650 årsverk i de lokale leverandørbedriftene, faller omsetningen i resten av landsdelen, der mange politikere har håpet på at oljeboring i nord skal skape lokale arbeidsplasser.

Oljenedtur i nord

Inntektene til leverandørnæringen i Troms og Nordland er til sammen like stor som omsetningen rundt Hammerfest, viser tallene. Det største fallet kom i Nordland, der omsetningen ble halvert fra 2015 til 2016. Kun 17 nordnorske bedrifter leverte tjenester for mer enn 50 millioner kroner til oljenæringen i 2016. 

Rapporten ble lagt frem på oljekonferansen i Harstad i dag, dagen etter at Statoil skuffet et håpefullt nordnorsk oljemiljø med meldingen om null olje i Korpfjell, en av de mest forhåndsomtalte leteboringene i Barentshavet på flere år.

Den nordnorske industrien forventer å levere tjenester for 3,48 milliarder kroner i år, enn økning på 9,5 prosent fra ifjor, men fortsatt lavere enn i 2010. (Vilkår)