I over tre år jobbet Ørjan Svanevik tett med restruktureringen av Seadrill for John Fredriksen før han fikk sparken i november. Avgangen skal ha skjedd etter at Fredriksen ble mer og mer irritert over de eskalerende kostnadene knyttet til restruktureringen av Seadrill under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11.

De siste anslagene tyder på at prosessen vil koste over 400 millioner dollar - over 3,1 milliarder kroner.

Svanevik var frem til han ble sagt opp i fjor høst, Fredriksens mest sentrale medarbeider i arbeidet med restruktureringen av riggselskapet Seadrill. Han var også styremedlem i Seadrill og North Atlantic Drilling.

Vil vurdere møteplikt

Nå krever gruppen som organiserer de usikrede kreditorene at Svanevik stiller i Houston og svarer på en rekke detaljerte spørsmål knyttet til Seadrill, Fredriksen-systemet og transaksjoner i systemet. Det kommer frem i rettsdokumenter som nå er offentliggjort i domstolen i Texas.

- Jeg har ikke mottatt en offisiell anmodning om å stille til høring, Jeg vil vurdere om jeg er pliktig til å møte i en slik høring når jeg mottar en slik anmodning, sier Svanevik til Dagens Næringsliv.

I rettsdokumentene som nå er offentliggjort i Houston vises det til Haag-konvensjonen som grunnlag for Svaneviks plikt til å møte. Det vises også til kommunikasjon med både Fredriksens Hemen og Seadril.

Hemen har opplyst at Svanevik ikke lenger er ansatt i selskapet og dermed ikke kan tvinges til å møte, mens Seadrill har opplyst at Svanevik aldri har vært ansatt i selskapet.

Etter planen skal høringen finne sted i Houston 1. februar. Torsdag skal John Fredriksen etter planen møte til høring i Houston foran den samme gruppen av usikrede kreditorer.

Misfornøyde obligasjonseiere.

I rettsdokumentene kommer det frem at gruppen av kreditorer, hvor blant annet Nordic Trustee er en av syv medlemmer, vil ha svar på en rekke spørsmål knyttet til:

* Prosessen frem mot restruktureringsforslaget

* Avtalene mellom Seadrill og Ship Finance International

* De reelle verdiene i enkelte tilknyttede selskaper som Seabras, Seamex og Seadrill Limited Partners

* Betaling til insidere i Seadrill

De detaljerte spørsmålene kommer etter misnøye fra obligasjonseiere til den fremforhandlede løsningen som i dag ligger på bordet.

Da Seadrill søkte konkursbeskyttelse 12. september i fjor ble det lagt frem en avtale mellom Seadrill og bankene som blant annet innebærer vel en milliard dollar i friske penger i form av lån og egenkapital. Fredriksens selskap Hemen og det New York-baserte hedgefondet Centerbridge var hovedarkitektene bak restruktureringsforslaget som dengang ble presentert.

Obligasjonseierne som ikke deltok i restruktureringsforslaget mener de har fått for lite betalt og ønsker å få på bordet en mer gunstig avtale.(Vilkår)