PGS raste på børs etter at det torsdag morgen la frem tall for fjerde kvartal og helåret 2021.

Torsdag ettermiddag falt PGS-aksjen nær 50 prosent, og ble handlet like under bunnpunktet som ble nådd høsten 2020.

Det kriserammede seismikkselskapet endte i 2021 opp med et tap på 1,5 milliarder kroner før skatt, samtidig som at selskapet meldte at det står i fare for å komme i brudd med lånevilkår allerede i løpet av første kvartal i år.

Ved utgangen av året hadde selskapet netto rentebærende gjeld på rett over en milliard dollar.

– Vi tror egenkapitalen langt på vei er borte. Bankene har allerede tatt store utlånstap innen oljeservice og vil nok sette tøffe krav, sier Danske Bank-analytiker Jørgen Lande.

PGS skriver i kvartalspresentasjonsmaterialet at det har begynt å se på alternativer for hvordan det skal håndtere forfallene. Rådgivere er allerede engasjert for å bistå, fremgår det.

Høy gjeld

Seismikkselskapet er torsdag verdsatt til rundt 890 millioner kroner. Måten disse selskapene genererer inntekter på, kan enten være ved salg av multiklient-data eller salg eller utleie av utstyr.

Multiklient-data er seismikkdata som seismikkselskaper selv henter inn – for egen risiko og regning – og som de deretter selger videre til oljeselskaper.

Der konkurrenten TGS' virksomhet baserer seg utelukkende på multiklient-data, både innhenter PGS multiklient-data, og leier ut utstyr som benyttes til anskaffelse av seismikkdata.

PGS har slitt med høy gjeld i et stadig mer presset seismikkmarked helt siden oljekrisen, som strupte oljeselskapenes investeringer. Det er ikke mer enn om lag halvannet år siden selskapet etter flere omganger med mislykkede forhandlinger kom til enighet med flere långiverne om to års utsettelse på gjeldsforfall.

– PGS’ strukturelle problem siden 2013 har vært et altfor høyt gjeldsnivå samt relativt store investeringsbehov og de har brent kontantposisjonen sin jevnt og trutt siden. Når de nå skal i gang med reforhandlinger av gjelden, er eneste hard valuta de besitter, egenkapitalen og selskapet virker svært lite interessert i å selge biblioteket eller deler av flåten, sier Lande.

– Eierne har mistet kontrollen på selskapet, og det er kreditorene som kommer til å ta styringen over denne prosessen, istemmer DNB Markets-analytiker Jon Masdal.

Kontantbeholdningen var på 170 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal, ned fra 193 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal.

PGS meldte torsdag morgen at det står i fare for å komme i brudd med lånevilkår. Her fartøyet «Ramform Titan».
PGS meldte torsdag morgen at det står i fare for å komme i brudd med lånevilkår. Her fartøyet «Ramform Titan». (Foto: PGS)

«Vanskelig restrukturering»

I august 2020 la konkurrenten TGS som kjent fem og en halv milliard kroner på bordet for PGS' seismikkdata, og forklarte at grunnen for budet var at det så «sterke sammenfallende aspekter mellom vår bedrift og databiblioteket til PGS».

Budet ble imidlertid blankt avslått av PGS, som beskrev tidspunktet for budet som «opportunistisk». Et enstemmig styre var klare på at det mente dataene var betydelig mer verdt å beholde selv.

Både Masdal i DNB Markets og Lande i Danske Bank sier det ikke er noe i veien for at det kunne kommet et nytt bud på PGS' multiklient-bibliotek.

– Et slikt tilbud vil være forankret i markedsutsiktene for 2022 og dermed lavere enn hva som ble forespeilet sist fra TGS. Dette er heller ingen lett beslutning for PGS å ta, gitt forretningsmodellen som er integrert i samspillet mellom å selge bibliotekdata og tilby nye undersøkelser, sier Lande.

Masdal er enig, og understreker at det ligger an til en vanskelig restrukturering.

– Selskapet har en verktøykasse, men det er ingen «gode» alternativer. Tidligere har det blitt hentet friske penger, men jeg tror det blir vanskelig nå. Bare fordi det er så mye penger som måtte ha blitt hentet hvis det var realistisk. Eller så kan man konvertere gjeld til aksjer, noe som vil føre til at dagens aksjonærer i det store og hele blir vannet ut, slik blant andre Prosafe og Seadrill har gjort. Det siste er konkurs og skifterett, men det er det siste man vil i en slik situasjon.

Lite sannsynlig med salg av bibliotek

Investorkontakt i PGS, Bård Stenberg, bekrefter overfor DN at det mulige bruddet på forfall i år kommer fra de samme lånefasilitetene som selskapet fikk utsatt tilbake i 2020.

– 2022 forfallet på Termin B-lånet er i september og en del av eksportkredittfinansieringen forfaller i desember, opplyser han.

På spørsmål om hva som vil skje dersom PGS ikke kommer til enighet med ny utsettelse eller andre ordninger, svarer Stenberg at selskapet har tro på å håndtere situasjonen på en måte som tilfredsstiller alle interessenter i selskapet.

– Vi har refinansiert og fått utsatt gjeldsforfall tidligere på en måte som har hensyntatt interessene til både aksjonærer og kreditorer. Nå har vi engasjert rådgivere som skal hjelpe til med å vurdere situasjonen.

– Hva kan potensielle løsninger innebære?

– Vi vil vurdere alle muligheter med tanke på kommende gjeldsforfall. Akkurat hva det blir har vi ikke gått nærmere inn på. Men det er lite sannsynlig at vi selger biblioteket. Multiklient er den viktigste inntektskilden for PGS og utgjør en vesentlig del av strategien vår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.