Oljekonsulentselskapet Ridge var blant leverandørene som allerede tidlig i fjor, merket at oljeoppgangen var tilbake. Utviklingen har skapt interesse utenlands. Nå slår det amerikanske investeringsfondet Simmons Private Equity fund II til og kjøper 51 prosent av Ridge for å putte selskapet inn under paraplyen Three60 Energy. Three60 har fra før oljekonsulentselskaper med base i Malaysia, Australia og Skottland.

Avtalen priser trolig Ridge til et sted mellom 50 og 75 millioner kroner før transaksjonen, der de gamle eierne blir utvannet til en andel på 49 prosent. Tidligere kontrollerte gründerne Lasse Hermansson og Jan Tore Hatland halve selskapet, fulgt av andre norske ansatte.

Høy oljepris

Med oljepriser over sytti dollar fatet er pengestrømmen inn i oljeselskapene upåklagelig, og investeringsprosjektene bankes gjennom med mye lavere kostnader enn før oljekrisen.

– Vi er veldig travle. Vi har doblet størrelsen. Jeg sjekket akkurat i systemet nå, og vi har passert hundre ansatte, sier Ridge-sjef Jarle Veshovde.

– Jeg tror markedet vil forbli bra fremover. Oljeselskapene vil være forsiktige med å ansette egne folk, og heller i stor grad bruke konsulenter. Jeg tror ikke de vil gjøre samme feil som sist, da de ansatte mange i oppturen som de måtte si opp senere, sier han.

– Vi får helt andre omsetningstall i år. Vi hadde 87 millioner i fjor, i år får vil vel et sted mellom 175 og 180 millioner kroner, sier Veshovde​.

Asia og Australia

Denne dagen har han fått besøk av sine nye samarbeidspartnere fra Three60-systemet.

– Jeg er her for å diskutere hvordan vi kan ta Ridge-kompetansen til Asia og Australia, spesielt når det gjelder brønner og plugging og nedstengning, sier Laurent Alessio, som har tatt turen fra Malaysia, der det nye søsterselskapet Leap Energy holder til.

– Jeg vil ikke si oljekonsulentbransjen er i boom, men den kommer seg, sier Alessio.(Vilkår)

Dette er de seks brexitmulighetene britene har
DNs kommentator Kjetil Wiedswang om veien videre.
03:26
Publisert: